BEIRATKOZÁS

Beiratkozás nélkül igénybe vehető alapszolgáltatások:
– a Könyvtár látogatása
– nyilvános olvasói terekben elhelyezett gyűjteményrészek helyben történő használata
– számítógépes katalógus használata
– információ a könyvtárról, és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól.

Beiratkozás

 • A Tan Kapuja Buddhista Főiskola Szakkönyvtára korlátozottan nyilvános könyvtár.
 • Teljes körű szolgáltatásainak igénybevételére jogosult olvasója lehet a Főiskola és az Egyház valamennyi közösségének tagja, oktatója, munkatársa, hallgatója, aki a könyvtárhasználati szabályokat magára nézve kötelezőnek fogadja el.
 • Korlátozott, csak helybeni használatra, egyes állományrészek kölcsönzésére jogosult olvasója lehet minden, az orientalisztika iránt érdeklődő 18 éven felüli személy, más felsőoktatási intézmény hallgatója, kutató, oktató, magyarországi buddhista közösség tagja, aki a Könyvtárba beiratkozik, a könyvtárhasználat szabályainak betartására kötelezi magát és a Főiskolával, Egyházzal kapcsolatban álló olvasók elsőbbségét elfogadja.
 • A könyvtári tagság beiratkozáshoz kötött. A beiratkozás a belépési és az adatvédelmi nyilatkozat elolvasásával, annak  aláírásával, majd a könyvtárhasználó adatainak nyilvántartásba vételével történik meg.
 • ONLINE beiratkozás: előzetes online regisztrációval van lehetőség a folyamat meggyorsítására. Neptun-kóddal rendelkező aktív státuszú hallgatók telefonon vagy e-mailben is kezdeményezhetik a beiratkozást, melyet 2 munkanapon belül visszaigazolunk. Más olvasóinknak 1 hónapon belül javasoljuk felkeresni könyvtárunkat a beiratkozás véglegesítése érdekében.
 • A beiratkozáshoz szükséges adatok: név, születési név, édesanyja leánykori neve, születési hely és idő, állandó lakcím, tartózkodási lakcím, ill. kölcsönzési szolgáltatások igénybe vételéhez e-mail cím, telefonszám.
  A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok: érvényes diákigazolvány ill. arcképes személyi igazolvány, lakcímkártya, külföldi személyek esetében útlevél.
 • Szakkönyvtárunk számítógépen tartja nyilván az olvasók adatait, azokat a törvényi előírásoknak megfelelően kezeli, és kizárólag könyvtári célokra használja.
 • A könyvtárhasználó bármikor betekinthet nyilvántartott adataiba. Az azokban történt változást saját érdekében mielőbb köteles bejelenteni, mert a téves adatokból adódó költségek a használót terhelik.
 • A könyvtári tagság 1 évre szól, azt rendszeresen meg kell újítani. A tagság megújításának alapvető feltétele a könyvtári tartozások rendezése.
 • A könyvtári olvasójegy másra nem ruházható át. Elvesztését haladéktalanul be kell jelenteni. Szakkönyvtárunk az elveszett olvasójeggyel való visszaélés következményeiért nem vállal felelősséget.
 • Szakkönyvtárunkba történő beiratkozás ingyenes.

A beiratkozás és a szolgáltatások igénybe vételének módját részletesen tartalmazza a Szenátus 30/2019. határozatával 2019. május 30-án a Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának 1. sz. mellékleteként elfogadott könyvtárhasználati és kölcsönzési szabályzat.