Kezdőlap » GYŰJTEMÉNYEK » Könyvek, szakdolgozatok

KÖNYVEK, SZAKDOLGOZATOK, FILMEK

KÖNYVEK

Állományunk többségében a buddhista szakirodalom köteteit, kéziratait tartalmazza. Ezen belül meghatározóak az eredeti keleti (páli, szanszkrit, kínai, japán, tibeti) nyelvű források, illetve azok nyugati nyelvekre történt fordításai. Megtalálhatók a Páli Kánon kötetei és kommentárjai, a mahájána iskolák szentiratai, a tibeti buddhizmus szentiratai, a zen buddhizmus irodalma, a buddhizmus nagy filozófiai irányzatainak képviselői. Ezek mellett a könyvállomány jelentős részét képezik a buddhizmus történetét, irodalmát és művészetét bemutató másodlagos források.
A buddhizmus témakörein túl jelentős gyűjteményünk van a hinduizmus, az indiai filozófia és vallások irodalmából, illetve az ázsiai országok tágabb értelemben vett kultúráját, történetét és művészetét feldolgozó művekből. Ezek mellett jelentős a nyugati filozófia, főként annak magyar nyelven megjelent irodalma, valamint a pszichológia és a vallástörténet témaköreinek képviselete.

SZAKDOLGOZATOK

Nyomtatott és elektronikus formában gyűjtjük a Főiskolán sikeresen védett szakdolgozatokat, melyeket a Főiskola hallgatói, munkatársai helyben használhatnak, olvashatnak. A szakdolgozatok nem kölcsönözhetők!

Helyben olvasáshoz a dolgozatot író hallgató nevét és a dolgozat jelzetét kell a katalógusban kikeresett adatok alapján kérőlapra írni. Pl.  Kemény Veronika 2017/K36

Ha a hallgató-szerző engedélyezte a hozzáférést, dolgozatának digitalizált változata otthonról is elolvasható. Ehhez a belső tájékoztatókban megadott módon kell belépni a Főiskola védett hálózatába, majd érvényes olvasójeggyel a katalógusba.

Bővebben a szakdolgozat készítőknek ajánlott tájékoztató szolgáltatásokról.

AUDIOVIZUÁLIS ANYAGOK

Filmek, hangoskönyvek, hangfelvételek! A kereskedelmi forgalomban kapható legendás alkotásokon kívül számos korong közvetlenül a kiadóktól, rendezőktől, tanítóktól, mesterektől, előadóktól.