Kezdőlap » SZOLGÁLTATÁSOK » Könyvtárhasználat A-Z » Könyvtárközi kölcsönzés

KÖNYVTÁRKÖZI KÖLCSÖNZÉS

Mire jó a könyvtárközi kölcsönzés?

Az Olvasó  a könyvtárunk állományában nem található dokumentumokat igényelheti.

Ki veheti igénybe?

A szolgáltatást könyvtárunk bármely beiratkozott olvasója igénybe veheti, aki vállalja, hogy betartja a könyvtárközi kölcsönzés szabályait. A könyvtárközi kölcsönzés során a kölcsönadó könyvtár nem egyes személyeknek, hanem A Tan Kapuja Buddhista Főiskola Szakkönyvtára részére kölcsönöz, így a szabályokat megszegő olvasó nemcsak magának, hanem az intézménynek és társainak is árthat.

Mi kérhető?

Ha valakinek szüksége van egy bizonyos dokumentumra, első lépésként meg kell győződnie arról, hogy a mi  állományunkban biztosan nem található.
A dokumentum jellegét illetően szinte bármi kérhető, de az mindig a kölcsönadó könyvtáron múlik, hogy eredetiben, fénymásolatban, elektronikus másolatban, vagy más formátumban teljesíti-e a kérést.
Bizonyos esetekben (pl. oklevelek, muzeális anyag) a másolat készítése is megtagadható.

Mit nem lehet kérni?

Régi, ritka kiadványoknál előfordulhat, hogy azokat a könyvtárak nem kölcsönzik, ilyenkor általában felajánlják a másolat készítését.
Folyóiratot a könyvtárak nem kölcsönöznek, így cikkekről csak másolat kérhető.
A könyvtárak helyben használható, ill. referensz állománya nem vesz részt a könyvtárközi kölcsönzésben.
Kéziratot, disszertációt, szakdolgozatot a magyar könyvtárak nem kölcsönöznek és annak egészéről vagy részeiről sem kérhető másolat.
Általában nem kölcsönözhetőek gyakran használt oktatási anyagok (kis példányszámú tankönyvek, nyelvkönyvek, hangkazetta, CD-ROM)

Hogyan vehető igénybe a szolgáltatás?

Kéréseket csak személyesen vagy e-mailben fogadunk el. Az olvasónak érvényes könyvtári tagsággal kell rendelkeznie. E-mailben a kért mű valamennyi rendelkezésre álló adatát fel kell tüntetni a könnyebb beazonosíthatóság végett.

Ha a kért dokumentum belföldön megtalálható, a lelőhely megállapítása után a kérést a pontos lelőhelyhez továbbítjuk. Ha a kért anyagnak nincs magyarországi lelőhelye, a keresett művet külföldről szerezzük be, amennyiben az olvasó igényli. A külföldi kölcsönzést, másolatok bekérését nagyrészt a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár (BME-OMIKK) munkatársai segítségével intézzük.

A könyvtárközi kölcsönzés időtartama

Budapesti könyvtárakból 2-3 nap alatt elhozzuk a kért dokumentumot.
Magyarországi könyvtárakból 1-2 hét múlva érkezik meg a kért dokumentum.
Külföldről átlagosan 1-2 hónap alatt érkezik meg a kért dokumentum, másolatok esetében 1-3 hét alatt.

Szakdolgozatukhoz anyagot gyűjtő hallgatók feltétlenül vegyék figyelembe ezeket a teljesülési időket!

Kölcsönzési határidő

A kölcsönadó könyvtáron múlik. Általában 3 hét, de előfordulhat olyan eset is, hogy a könyv csak pár napra áll rendelkezésre. A határidő betartásának elfogadása a könyvtárközi kölcsönzés igénybevételének alapvető feltétele!

Hosszabbítás

A határidő meghosszabbítását általában egyszer lehet kérni, de minden esetben a kölcsönadó könyvtáron múlik, hogy engedélyezi-e, és ha igen, akkor hány napra. A kérést a megadott határidő lejárta előtt kell jelezni.

Mennyibe kerül?

Mindig az aktuális postai díjszabás és a vonatkozó tvr. szerinti.

Könyv, eredeti dokumentum:
belföldről: 500 Ft postaköltség / 2 kg-os küldemény
külföldről: 4500 Ft/kötet

Cikk/másolat:
belföldről: a szolgáltató intézménytől függően 15-100 Ft/A4 oldal (+ postaköltség)
külföldről: kb. 10 EUR/cikk (+ postaköltség)

Fizetési mód

A TKBF Gazdasági Osztálya által kiállított számla alapján átutalásos fizetésre van mód.