OKTATÓKNAK, KUTATÓKNAK

Könyvtárunk gondozza az MTMT-ben oktatóink, kutatóink, munkatársaink publikációit és regisztrálja az MTMT-ben az új munkatársakat.

A TKBF-en megjelent publikációk MTMT rekordjaiban kötelező a közlemények intézményi hozzárendelése. Az új publikációk megjelenését a könyvtár bármelyik elérhetőségén kérjük bejelenteni.

Az egyes folyóiratok impakt faktor értékei az MTMT rekordokban nem jelennek meg, az impakt faktorral rendelkező besorolású publikációk bibliográfiai adatai között sem. A hivatalos impakt faktor adatok online forrása itt érhető el.

A TKBF oktatóinak az EISZ konzorciumi szerződések keretében publikációs díj (APC) fizetése nélkül lehetőségük van Open Access publikálásra az országos keret erejéig, a megadott feltételek mellett, az  Akadémiai Kiadó folyóirataiban.

A díjmentes open access publikálást a benyújtott cikk szerzője igényelheti az adott kiadói folyamatnak megfelelően a cikk elfogadásakor, vagy a cikk benyújtásakor. A kézirat beküldéséhez javasolt a hivatalos főiskolai e-mail-cím használata (@tkbf.hu), mert ez a szerzők jogosultságának automatikus azonosítását nagymértékben megkönnyíti a kiadók számára.

Az open access publikálás esetén, a cikk másodlagos kiadására vonatkozó szerzői jogok a szerzőnél maradnak, amit Creative Commons licenszek (CC-BY, CC-BY-NC és CC-BY-NC-ND ) biztosítanak. Erről a cikk elfogadása után kell a szerzőnek rendelkeznie a kiadó által felajánlott lehetőségekből való választással.

Részletek

A szerződés 100%-ban fedezi az open access publikálási díjat (APC) A TKBF oktatói, kutatói számára, az országos keret erejéig, a kiadó 48 folyóiratában.

Feltételek

  • a szerző affiliációja A TKBF-hez kapcsolódik
  • a cikk elfogadásának dátuma 2024. január 1. és 2024. december 31. közé esik
  • meghatározott gold és hibrid folyóiratokra érvényes: folyóiratlista
  • a cikk típusa: eredeti közlemény, összefoglaló cikk

A cikk open access megjelentetéséhez szükséges nyilatkozat.

További információ

REAL repozitórium

Oktatóink műveinek teljes szövegű megjelenését az MTMT tételekhez kapcsolódóan az MTA REAL repozitóriumban tesszük lehetővé. Célunk az, hogy a tartalmakat a különféle – elsősorban – európai repozitórium indexelő rendszerek hatékonyabban bekapcsolják a világ tudományos vérkeringésébe.

DOI azonosító igényelhető

A DOI (Digital Object Identifier) az elektronikus dokumentumok körében használt egyedi azonosító, amit a kiadók világszerte alkalmaznak a cikkek, tanulmányok interneten elérhető elektronikus változatainak megjelölésére. Növelheti a publikációk láthatóságát és az idézettségi adatokat. A DOI egyik nagy előnye, hogy állandó azonosító: a DOI-s linkek akkor is a dokumentumra mutatnak majd, ha az eredeti helyéről máshová költözött, tehát a hosszú távú megőrzés biztosított.

Könyvtárunk az MTA Könyvtár DOI Irodájával,  a folyóirat szerkesztőségekkel és a Tudományos Tanáccsal együttműködve látja el digitális objektum azonosítókkal az intézményünkhöz köthető kiadványokat. 

Keréknyomok  prefixe: 10.56213

Zen tükör prefixe: 10.56328

TKB könyvek prefixe: 10.56317

Részletes felvilágosítás a könyvtárvezetőtől kérhető.

Publikációs különgyűjtemény

Könyvtárunk gyűjti és állandó kiállítás formájában szolgáltatja az intézményhez köthető publikációkat minden dokumentumtípusra kiterjedően, azaz könyveket, jegyzeteket, tanulmányokat, cikkeket, online előadásokat egyaránt. Honlapunkon folyamatosan frissítve mutatjuk a publikációk borítóképeit. Katalógusunkban listázható minden helyi vonatkozású cikk, könyv, tanulmány, előadás, kép, videofelvétel, riport, azaz az összes publikáció. A különgyűjtemény katalógus-használatát “Könyvtári 1 percesek” videó sorozatunkban mutatjuk be. (A videót hamarosan frissítjük!)