SZAKDOLGOZAT ÍRÓKNAK

Segítség dolgozat íráshoz

Szakdolgozat gyűjteményünkről bővebben.
Igény szerint kérhető tematikus gyakorló órákról, kikölcsönözhető e-könyvtárosról bővebben.

Segítség a hivatkozásokhoz

Főiskolai honlapon letölthető hivatkozási minta!
MLA stílus ; APA stílus ; CHICAGO

Hogyan hivatkozzak?  Minerva – Orientalisztika –  Könyvtári kisokos

Források, segédanyagok nemcsak szakdolgozat íráshoz

 • Aczel, Richard: Hogyan írjunk esszét? Budapest: Osiris, 2006.
 • Blaskó Ágnes – Hamp Gábor: Írás 1.0. Az ötlettől a jól strukturált szövegig. Budapest: Typotex, 2007.
 • Boncz Imre: Kutatásmódszertani alapismeretek. Pécs : Pécsi Tudományegyetem, 2015.
 • Dudás Anikó: Információs műveltség felsőfokon: Könyvtárinformatika – szakirodalmi forráskutatás a bölcsészet- és társadalomtudományokban.  Budapest: Akad. K., 2018.
 • Eco, Umberto: Hogyan írjunk szakdolgozatot? Budapest: Partvonal, 2012.
 • Einhorm Ágnes: A gondolkodás fejlesztése és az írástanítás. In: Taní-tani Online.
 • Fercsik Erzsébet: Dolgozatírás – felsőfokon. Budapest: Krónika Nova, 2002.
 • Gyurgyák János: Szerkesztők és szerzők kézikönyve. 2. átd. kiad. Budapest: Osiris, 2006.
 • Havasréti József: Tudományos írásmű [Elektronikus tananyag].  1 2 3 4 . rész Pécs: Bölcsész Konzorcium, 2006.
 • Kovács Kármen: Kutatási és publikálási kézikönyv nemcsak közgazdászoknak. Budapest: Akad. K., 2013.
 • Körtvélyesi Zsolt: Bevezetés a tudományos szöveg írásába: szakdolgozatírók kézikönyve  Budapest: ELTE, 2018.
 • Lengyelné Molnár Tünde: Kutatástervezés [Elektronikus tananyag]. Eger: Eszterházy Károly Főiskola, 2013.
 • Majoros Pál : Tanácsok, tippek, trükkök nem csak szakdolgozat-íróknak avagy A kutatásmódszertan alapjai. Bőv., aktualizált kiad. [Budapest]: Perfekt, 2011.
 • Márta Anette: A kivonat, mint önálló műfaj. In: Modern Filológiai Közlemények 6. (2004) 2. sz., p.37-56.
 • Reich Orsolya: Esszéírás [Elektronikus tananyag]. Budapest: ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék, 2006.
 • Szabó Katalin: Kommunikáció felsőfokon. Hogyan írjunk, hogy megértsenek? Hogyan beszéljünk, hogy meghallgassanak? Hogyan levelezzünk, hogy válaszoljanak? 2. jav. kiad. Budapest: Kossuth, 2009.
 • Wimmer Ágnes – Juhász Péter – Jeney Johanna: Hogyan írjunk..? 101 tanács (szak)dolgozatíróknak.  Budapest: Akad. K., 2009.
   
 

Alkalmazások

A referensz szoftverek olyan ingyenesen letölthető segédeszközök, melyek az információk gyűjtésében, rendezésében, tárolásában, idézetek és bibliográfiák létrehozásában nyújtanak segítséget és megkönnyítik a publikálást.

Zotero ;  RefWorks EndNote 

SZTE Klebelsberg Könyvtár videó segédanyagai a Zotero hivatkozáskezelő használatáról:
1 Telepítés  (2,5 perc)
2 Importálás Zoteróba (7 perc)
3 Exportálás Zoteróból (6 perc)