Kezdőlap » VIRTUÁLIS OLVASÓTEREM » Dhammapada » Dhammapada Olvasóterem

DHAMMAPADA OLVASÓTEREM

A világ, egyik legtöbbet fordított könyve a Dhammapada. Buddhának tulajdonított rövid versek gyűjteménye. Ezeknek a gyakran már korábban is ismert szövege új jelentést kapott, vagy teljesen személyre szabott jó tanácsként hangzott el. De például a hagyomány szerint Buddha a 153-154. verset közvetlenül a megvilágosodása után énekelte. Egészében, több mint háromszáz alkalommal megszólalva 423 verset mondott el a Megvilágosodott Mester.
Hozzáfűzött magyarázatok címén történetek sokasága maradt fent, amelyek ahelyett, hogy azt magyaráznák, mi a mélyebb értelme a verseknek, gyakran, a mai olvasó számára fantasztikus, oda nem illő eseményekről számolnak be, amelyek végén elhangzott a gyűjteményben olvasható vers.

1. rész, Páros Verse (Yamaka Vagga) - Fórizs László fordítása
(1) A szív irányítja a dharmákat, felettük áll, azok
belőle származnak. A gonosz szívvel cselekvő,
gonoszan beszélő embert úgy követi a szenvedés,
mint kocsi elé fogott ökröt a kerék.

(2) A szív irányítja a dharmákat, felettük áll, azok
belőle származnak. A tiszta szívvel cselekvő,
tiszta szívvel beszélő ember nyomában boldogság jár,
mely éppúgy elválaszthatatlan tőle, mint az árnyék.
4. rész, Virágok (Puppha Vagga) - Vekerdi József fordítása
(50) Ne más hibáit fürkéssze, hogy mit tett s mit nem tett amaz:
vizsgálja inkább önmaga mulasztását és tetteit.

(51) Mint színeivel pompázó, de illatatlan szép virág,
olyan meddő az ékes szó, ha nem cselekszik aszerint.

(52) Mint színeivel pompázó és édes illatú virág,
gyümölcsöző az ékes szó, ha aszerint cselekszik is.
5. rész, A Balga (Bāla Vagga) - Fórizs László fordítása
(64) A balga leélheti egész életét
a bölcs társaságában anélkül,
hogy ráébredne az Igazságra,
ahogyan a kanál sem tud meg semmit a leves ízéről.

(65) Az értelmes ember számára egy pillanat
is elegendő a bölcs társaságában ahhoz,
hogy felismerje az Igazságot,
ahogyan a nyelv is felismeri a leves ízét.
6. rész, A bölcs (Paṇḍita Vagga) - Vekerdi József fordítása
(76) Hogyha bölccsel találkozik, s az rámutat hibáira,
s megfeddi, úgy örüljön, mint aki rejtett kincset talál.

(77) Tanítson, intsen, és óvja a rossztól az embereket.
A jók szeretni fogják majd, csak a gonoszok gyűlölik.

(78) Gazokkal ne barátkozzék, hitvány barátja ne legyen.
Igazakkal barátkozzék, társa derék ember legyen.
11. rész, Öregség (Jarā Vagga) - Fórizs László fordítása
(151) Bár elkopik a szép királyi hintó,
s a testet megérinti az öregség,
a jók erényét nem érinti semmi,
mivel a jók mindig egymást tanítják.

(152) Mint az ökör, úgy vénül meg,
aki nem tanul eleget;
csupán húsa gyarapszik,
de tudása egyre kevesebb.
17. rész, Harag (Kodha Vagga) - Fórizs László fordítása
(222) Ki a szívében fellobbanó haragot visszafogja,
mint jó harcos a meglódult harci szekeret,
azt hívom én kocsihajtónak,
a többiek csak a gyeplőt szorongatják.

(223) Az ember győzze le a dühöt szelídséggel,
győzze le a gonoszságot jósággal,
győzze le a fösvénységet bőkezűséggel,
győzze le a hazugságot igazsággal!
18. rész, Szenny (Mala Vagga) - Fórizs László fordítása
(251) Semmi sem ég úgy, mint a szenvedély,
semmi sem tart fogva úgy, mint a gyűlölet,
semmi sem hálóz be úgy, mint az őrület,
semmi sem jár át úgy, mint a szomj.

(252) Mások hibáit úgy tárjuk fel és szórjuk világgá,
mint a gabonaszemekről leváló pelyvát,
saját hibáinkat viszont úgy takargatjuk,
mint vesztes dobást a csaló.
20. rész, Út (Magga Vagga) - Vekerdi József fordítása
(280) Aki nem kel fel, amikor kell kelni,
mert bár erős és fiatal, de lomha,
határozatlan, akarattalan, rest –
tudás útjára sohasem talál rá.

(281) Ha féken tartja a szavát s a tetteit,
és gondolatainak is mindig ura,
tisztán haladva eme hármas ösvényen
a Bölcs hirdette Nemes Úthoz érkezik.
21. rész, Különfélék (Pakiṇṇaka Vagga) - Vekerdi József fordítása
(290) Ha kis jó feladásával nagyobb jót érhet el a bölcs,
szakítson a kisebb jóval, hogy a nagyobb jót nyerje el.

(291) Ha saját boldogulását más kára árán keresi,
gyűlölettől nem szabadul, a gyűlölségben elmerül.

(292) Ha azt teszi, ami tilos, s a megteendőt elveti,
az ilyen öntelt emberben az indulat mindegyre nő.
23. rész, Elefánt (Nāga Vagga) - Vekerdi József fordítása
(328) Ha sikerült egy hű társra találnod,
aki veled tart, igaz életű, bölcs,
és képes minden akadályt legyűrni,
örülj, figyelj rá, vele tarts az úton.

(329) Ha nem sikerül hű társra találnod,
aki veled tart, igaz életű, bölcs,
magadban járj, mint elefánt az erdőn,
mint hódításról hazatérő győztes.
24. rész, Szomj (Taṇhā Vagga) - Vekerdi József fordítása
(334) Aki nem gondolja meg életét,
befonja a szomja, mint iszalag.
Létből létbe vetődik át, mint
fáról fára gyümölcsért a majom.

(335) Akit a halálos mérgű, vad Szomj maga alá tipor,
abban a szenvedés terjed, akár eső után a gyom.

(336) Aki képes erőt venni a Szomjon, szívós ellenén,
a bánat lepereg róla, mint lótusz szirmáról a víz.
Previous slide
Next slide

A német származású Ánandadzsóti szerzetes honlapján (Ancient Buddhist Texts ; röviden) olyan páli szöveg olvasható, amely a különböző buddhista országokban kiadott legutóbbi modern kiadások összehasonlításával jött létre.
Ezen az oldalon ott láthatók az időmértékes verslábak, meghallgatható és letölthető a felolvasott szövegnek egy olyan változata, amelyből elsajátítható a recitáció is.

Ehhez hasonló a tiszteletreméltó Arijadhamma előadásában megosztott Dhammapada is.

Szanszkrit nyelven is van egy hasonló, Észak-Indiában összeállított gyűjtemény, az ezer verset tartalmazó Udánavarga. Ebben megtalálhatók a Dhammapada versek szanszkrit megfelelői, amelyek néha csak egy-egy szóban térnek, a szó szerint fordított páli szövegtől. Ehhez képest a Patnában őrzött buddhista szanszkrit Dharmapáda alig felel meg a páli eredetinek.

Ánandadzsóti honlapján megtalálható az összes párhuzamos szöveg, letölthető pdf, illetve a világhálón olvasható, „lapozós” e-könyv formátumban (a könyv vietnami kiadásával együtt).
E tanulmány mellett az egymás mellé tördelt párhuzamos szanszkrit, páli és a pálival rokon (ún. prákrit) indiai nyelveken fennmaradt szövegek is olvashatóak, letölthetőek angol és vietnami kiadásban.

Aki az eredeti szöveget szeretné olvasni, annak nagy segítségére lehet még ma is, Dienes Andersen Páli olvasókönyve (Pali Reader) amelyben nincs ugyan benne a Dhammapada, de a második, szótár-kötet tartalmazza a Dhammapada teljes szóanyagát. (Vol. 2 A Pāli glossary including thewords of the Pāli reader and of the Dhammapada… Copenhagen, Gyldendalske boghandel, Nordiskforlag; [etc., etc.] 1907. Pdf verzió

Ez adhatta az ötletet, de a szöveg kínálja is magát, hogy a páli nyelv bevezető szövege legyen, megfelelő segédlettel nyelvtan és olvasókönyv egyszerre, jól megjegyezhető példamondatokkal. Ilyen oldal például a tajvani Buddhista Tanulmányok Digitális Könyvtára és Múzeuma (Digital Library & Museum of Buddhist Studies, röviden: DLMBS) kínaiul és angolul elérhető oldalain egy páli nyelvlecke, amely fő részében a teljes Dhammapada nyelvtani elemzését, felolvasását és magyarázatait is tartalmazza.

Dhammapada köteteink