Kezdőlap » VIRTUÁLIS OLVASÓTEREM » Dhammapada » Latin fordítás

AZ ELSŐ LATIN FORDÍTÁS

1855. Michael Viggo Fausböll (1821. szeptember 22. – 1908. június 3.)

Az Archieve.org számára a Harvard Egyetem Könyvtárából digitalizáltak egy példányt. (Pdf változat)

Rövid leírás

Ez az első, európai nyelvre teljes egészében lefordított páli nyelvű munka. Hetényi Ernő hagyatékából található a könyvtárunk gyűjteményében ez az első, latin nyelvű fordítás. A théraváda országokban Buddha szavait, egészen a kétezres évekig nem fordították le, eredeti nyelven olvasták, akár csak az iszlám országokban a Koránt. A fiatal dán tudós úttörő munkája tartalmazza az eredeti szöveget is. Nem csak a versek esetében, hanem válogatásban, a hozzájuk tartozó történetek páli szövegét is. Ezekhez nem ad fordítást, csak a versekhez. A latin szerzetesekkel kapcsolatok kifejezések erősen kötődnek a kereszténységhez, de valamit mégis érzékeltet abból, mennyire hasonlóan, és mégis milyen eltérően éltek és gondolkodtak azok az erdei remeték, akik ezt a szöveget megőrizték.

A páli nyelvvel kapcsolatos kutatások, nyugati nyelvű fordítások csak ez után indultak meg. Ez a mű volt az alapjuk. → Dines Andersen, → Friedrich Max Muller, → V. Trenckner, → Childers, → Rhys Davids etc.

Bővebb leírás

Fausböll a páli tanulmányok egyik első dán tudósa. Szanszkrit nyelvet tanult Koppenhágában. Az 1855-ben megjelent latin nyelvű Dhammapada után megjelentette a Kelet Szent Könyvei (Sacred Books of East) sorozatban Buddha legrégebbinek tartott versgyűjteményét, Szutta Nipátát. (Oxford, Clarendon Press, 1881, Pali Text Society, London, 1885.) majd Buddha korábbi életeiről szóló születésregéket, a Dzsátakákat, a hozzájuk tartozó magyarázatokkal. (PTS, London 1877-1896). De írt könyvet az indiaiak nagy eposzának mitológiájáról, a Mahábháratáról is. (Indian mythology according to the Mahabharata. London,  Luzac, 1903.)
A Dhammapada páli szövege R. K. Rask és Rev. B. Clough dán tudósok Srí Lanka-i expedíciójának az eredményeképpen került Dániába, sok más páli kézirat társaságában. Ezek feldolgozását segítendő, Rask hazatérve írt egy rövid páli nyelvtant is. Fausböllt azonban utóda, N. L. Westgaard bátorította leginkább, aki Fr. Spiegel német professzor segítségével összeállította az „Anecdota Palica” című katalógust. (Pdf változat) [További elérés és pdf változat]

Ebben azonban még az alapvetően szanszkritul olvasó kutatók dévanágari karakterekkel adták vissza a páli szavakat. Fausböll az európai olvasó számára megszokott latin ábécé betűire írta át a páli szöveget. Ezt az átírást használják, kisebb változtatásokkal a mai napig.

A latin szöveget nem tükörbe szedték, hanem a középen elválasztott oldalak alsó és felső részén, egymás alatt olvashatók a fordítás és az eredeti. A kommentár terjedelmes szövegéből így is válogatni kellett.
Az úttörő és korszakalkotó munkára Max Müller is hivatkozik első angol fordításának a bevezetőjében, amely 1881-ben jelent meg. Abban megemlíti, hogy az első páli-angol szótár is csak 1878-ban jelent meg. Így, a szöveg fontossága miatt a páli tanulmányokban szinte mindenki Fausböll Dhammapadájára támaszkodott. Annál is inkább, mert ötven évvel később, kimondottan a mű megjelenésnek évfordulójára adta ki Fausböll tanítványa, Dines Andersen, gyakorlatilag mestere segítségével a mű teljes szószedetét, amelyben a szóalakok nyelvtani eseteit is részletesen közli.

A következő páli kritikai szövegkiadás, új szingaléz és burmai kéziratok felhasználásával csak 1914-ben készült, a Páli Text Society sorozatában: The Dhammapada. New Edition by Suriyagoda Sumangala Thera. London, Humphrey Milford for Pali Text Society, 1914. (Pdf változat)

Viggo Fausbøll (1821-1908) L.P. Rasmussen fotója
Dines Andersen dedikációja tanárának