MAGYARÁZATOK

Buddhist legends : translated from the original pali text of the Dhammapada commentary.

New Delhi: Munshiram Manoharlal Publishers, 1999

A Dhammapada magyarázatok már a latin kiadásban szerepeltek, de fordításuk csak bő fél évszázad múlva jelent meg, 1921-ben könyv alakban, három kötetben, Eugene Watson Burlingame fordításában, Buddhista legendák címmel. (Buddhist legends : translated from the original pali text of the Dhammapada commentary.)  Könyvtárunkban az egyik legutóbbi indiai utánnyomás formájában található meg. (New Delhi: Munshiram Manoharlal Publishers, 1999).

1.kötet : Forrás 1 és pdf [Csak olvasható] ; Forrás 2 és pdf

2.kötet : Forrás 1 és pdf ; Forrás 2 és pdf

3.kötet : Forrás 1 és pdf [Csak olvasható]; Forrás 2 és pdf

A Dhammapada verseinek angol fordítása előtt megjelentek azok a történetek, amelyeket a hagyomány a versekhez fűzött magyarázatként őriz. Ezek Buddha első szerzeteseinek az életéről, és a korabeli világképről adnak eleven képet.
Az első angol fordítása 1910-ben Eugene Watson Burlingame doktori értekezéseként született meg 1910-ben, a Pennsylvania Egyetemen. (Buddhaghosa’s Dhammapada commentary and titles of its three hundred and ten stories, together with an index thereto and analysis of Vaggas I-IV). Előszava is megjelent külön az Amerikai Művészeti és Tudományos Akadémia tanulmányköteteinek a sorozatában, már 1910-ben.
Ezt 1921-ben kezdte el kiadni a Harvard egyetem, keleti műveket bemutató sorozatának 28-29. köteteként (Harvard Oriental Series, XXVIII-XXX). Ezt adta ki újra 1969-ben Angliában a Pali Text Society.

Érdekes, hogy előtte 1870-ben, megjelent Max Müller vers-fordítása egy olyan történetfüzér kíséretében, amely nem a Dhammapada közvetlen kommentárja volt, hanem a Buddha korábbi megtestesüléséről szóló történetek burmai változatából válogatták. Ezeket Henry Thomas Rogers kapitány fordította burmai nyelvből. A történetek egy része valóban megjelenik a Dhammapada magyarázatai között is.

Burlingame csak a hagyományos páli szövegek stílusában, a vers kezdő szavait idézi a magyarázat elején, ám a végén, ahogyan az eredeti szövegben is, teljes egészében megszólalnak a versek. Ezek Burlingame saját fordításai, amelyek máshol nem jelentek önállóan meg.

A könyv elején illusztrációként szerepel egy szingaléz pálmalevél, amely mutatja, hogy ezek a szövegek eredetileg milyen formában dacoltak az idővel. Sajnos az illusztráció nem a könyv szövegét tartalmazza, hanem egy abhidhamma-feljegyzést. Viszont utána a könyvben szereplő történet, Kiszágótamí és a mustármag története szerepel burmai és szingaléz írással.Burlingame munkáját megjelenése óta folyamatosan használják a buddhista országokban, illetve olvassák az érdeklődők.

Könyvtárunk állományában a reprint kiadás mellett még megtalálhatóak a következő, Bhikkhu Bodhi szerkesztésében némileg modernizált kiadások, amelyeknek néhány éve már e-könyv kiadása is szabadon letölthető a kiadó oldaláról:

Válogatás a The Wheel folyóiratból

WH287/289    Buddhist Stories from the Dhammapada Commentary I
WH324/325    Buddhist Stories from the Dhammapada Commentary II
WH335/336    Buddhist Stories from the Dhammapada Commentary III.
WH354/356    Buddhist Stories from the Dhammapada Commentary IV.

A Treasury of Buddhist Stories: from the Dhammapada Commentary. Buddhist Publication Society, 1996.

A közelmúltban, 2015 augusztusában elkészült Burlingame könyvének teljes egészében kereshető, modern digitális kiadása is, amely az Ancient Buddhist Texts honlapon található pdf, mobi, epub és flipbook formátumokban, és Ánandadzsóti szerzetes munkája, aki néhány jegyzettel ki is egészítette Burlingame munkáját.

Legends1 ; Legends2 ; Legends3

A Dhammapada magyarázatok szerepe Burmában és Srí Lankán

Dhammapada and Commentary. Daw Mya Tin fordítása.Tipitaka Association, Burma. Rangoon 1986

Rövid leírás

A burmai Tipitaka Társaság, akik Buddha beszédeinek a burmai kiadását felügyelik, és a Burma buddhista oktatásért felelős minisztérium fontos szerepet szánt a Dhammapadának. A magyarázatok nevelő szerepében bízva folyamatosan megjelentetik a verseket a magyarázatokkal burmai szerzetesek fordításában. (Dhammapada and Commentary. Daw Mya Tin fordítása. Tipitaka Association, Burma. Rangoon 1986.) Könyvtárunk példányát egy ilyen könyveket tartalmazó csomagban Altmann Andrea hozta Burmából a kilencvenes évek végén.

Eredeti honlapja ; Association for Insight Meditation ; Jobban átlátható szerkezetben

Bővebb leírás

Burmában a vallási ügyek minisztériuma gondoskodik Buddha tanításainak a továbbadásáról a modern iskolákban vagy akár a külföldi érdeklődők számára. Egy ilyen küldetéstudatú egyetemet is létrehoztak 1997-ben, amelyet ez a minisztérium felügyel. [Angol nyelvű honlapjuk] Ezen belül a Buddha tanításának terjesztéséért és támogatásáért felelős osztály adta ki a Dhammapadát magyarázatokkal együtt. [Department for the Promotion And Propagation of Sasana] Ők nem csak Buddha beszédeinek a Hármas Kosárba (Tipitaka) szövegeit adják ki angolul, hanem a hozzájuk fűzött magyarázatokat és az ezek alapján szerkesztett elemi és középiskolás szintű buddhista tankönyveket is. Oldalukon hamarosan nyílik egy, a téma kutatóit segítő könyvtár

Ők adták ki a Dhammapada magyarázatokat tankönyvként. A háromszáz történetet három szintre választva szét: az első száz a kezdő, a második száz a középhaladó és a harmadik száz a haladó buddhista gyakorló szintje. Ezekben a kötetekben a páli szöveget burmai írásjegyekkel olvashatjuk, és burmai prózai fordítását is találhatjuk a szövegnek, amelyek esetében tudni kell, hogy a théraváda buddhista irányzat annyira tiszteli Buddha szavait, hogy mindez idáig nem engedték, csak a hozzájuk fűzött, végső soron Buddha első tanítványaitól származó kommentárokat lefordítani. Ebből csak most, az online kiadások és tananyagok szintjén engedtek, például ezekkel a kötetekkel is.

Dhammapada, kezdő szint (1-100) pdf
Dhammapada, középhaladó szint, pdf
Dhammapada, haladó szint, pdf

A háromszáz történet vázlatos ismertetése letölthető pdf formájában.

Hasonló folyamok zajlanak a többi théraváda országban is. Srí Lankán is a kilencvenes évek végén, a kétezres évek elején elkezdődött Buddha tanításainak a szingalézre fordítása. Ennek egy központi honlapja a MettaNet Lanka, a páli együttérzés, baráti szeretet jelentésű „mettá” szót használják a Buddha üzenetét a mai kor emberéhez közvetlenül eljuttató küldetésükhöz.
Dhammapada, a Khuddaka nikáka 2. könyveként.

Oldalukon angol fordításként Buddharakkhita szövege szerepel, de később fel kívánják tenni a világhálóra egy lengyel származású szerzetestársuk fordításában lengyelül és szingalézül is.
A szerzetesek tolmácsolásában világosabbak és érthetőbbek az ókori indiai szövegek, amit a tudományos megközelítésből fordítók nem mindig néznek jó szemmel, olyan értelemben, hogy a későbbi útmutatások alapján olvashatóbbá tett szöveget már nem tekintik közvetlen fordításnak, néha még szabadfordításnak sem. Ennek az lehet az oka, hogy például a burmai vagy szingaléz származású szerzetesek, a számukra egyértelmű kolostori szituációkat is belefogalmazzák a világi olvasó számára, amit a tudományos igényű fordítások lábjegyzetbe, vagy külön tanulmányba szoktak tenni, noha a szöveg hagyományos értelmezése szerint ezekkel együtt kell azt érteni. De mivel szó szerint ezek az információk nincsenek kimondva a szövegben, a modern nyugati filológusok szemével nézve ezeket el kell különíteni a szövegtesttől, jegyzetként vagy tanulmányként. De mondani sem kell, éppen ezért érdekesek ezek a burmai fordítások.

Srí Lankán készült el a legtöbbet kiadott, így online formában is megjelenő illusztrált Dhammapada. A magyarázatok történetei jelennek meg a képeken. Könyvtárunkba különböző buddhista szervezetek adományaiként érkeztek ezek a kötetek.
Veragóda Szárada maháthéró Treasury of Truth: The Illustrated Dhammapada.
Online ; pdf1 ; pdf2

Más formátumokban is.

Ezt a Buddhanet hangoskönyvben is kiadta. Ízelítőket lehet belőle találni a Youtube közösségi oldalon, többnyire a könyv képeivel illusztrálva.