Kezdőlap » E-FORRÁSOK » Adatbázisok » Magyar kiadóktól

MAGYAR KIADÓK ADATBÁZISAI

2024. évi előfizetési szerződés keretében az alábbi adatbázisok használhatók a Könyvtár, a Főiskola és az Egyház IP-cím tartományában és otthonról

Akadémiai Kiadó Folyóiratcsomag
A csomag tartalmazza az Akadémiai Kiadó gondozásában megjelenő összes kurrens és archív folyóirat elérését teljes szöveggel. A teljes szövegű adatbázis a természet- és a társadalomtudományok, valamint az orvostudományok legváltozatosabb területeinek új eredményeit mutatja be. A magyar kutatók kedvelt publikációs fórumának számító lapok kivétel nélkül referáltak, nagy részük impaktfaktorral rendelkezik, néhányuk pedig az adott tudományterület világszinten is legjelentősebb folyóiratává nőtt.
Az előfizetés magában foglalja korlátlan számú Open Access cikk megjelenését intézményünk oktatói számára.
(Forrás: Akadémiai Kiadó)
 
Akadémiai Kiadó – MeRSZ (Magyar Elektronikus Referenciamű Szolgáltatás)
Az Akadémiai Kiadó online okoskönyvtára 800 magyar nyelvű kézikönyvet, szakkönyvet, felsőoktatási tankönyvet, jegyzetet tartalmaz teljes szöveggel, kereshető, jegyzetelhető, hivatkozható formában. Kereséseknél az un. prediktív keresési lista is elérhető (keresőszó begépelésének megkezdésekor a MeRSZ felajánlja a lehetséges kifejezéseket). A MeRSZ minden eszközön és környezetben reszponzív, egységes megjelenést nyújt külön applikáció letöltése nélkül. Egyéni előfizetéssel a MERSZ+ szolgáltatásai is elérhetők. Címlista
(Forrás: Akadémiai Kiadó)

Balassi Kiadó – Szaktárs
Az adatbázisban a Balassi Kiadó kiadványait lehet elérni a művelődéstörténet, az irodalomtörténet, az irodalomelmélet, a nyelvészet és nyelvtörténet, a történettudomány, a régészet, a művészettörténet, a művészetelmélet, az építészet, a szociológia, a pszichológia, a néprajz, a könyvtörténet, a zenetudomány, a színháztörténet és a színházelmélet területéről.
(Forrás: eisz_mta)

L’Harmattan Kiadó
A L’Harmattan Könyvkiadó utóbbi 20 évben kiadott szakkönyveinek komplex digitális adatbázisa. Jelenleg több mint 1600, többnyire magyar nyelvű bölcsészet- és társadalomtudományi szakmunkát, tankönyvet és forráskiadványt tartalmaz, több mint 20 tudományterületi kategóriába rendszerezve, szabadon olvasható és kereshető formában.

A L’Harmattan Kiadó 2023. januártól kivált a „Szaktárs” kiadói társulásból, és saját platformon fogja elérhetővé tenni a kiadványait. A Kiadó tájékoztatása szerint az eduID-s bejelentkezés fejlesztése folyamatban van,  második negyedév végére várható. A könyvek teljes szövegű elérése jelenleg csak az intézményi hálózatban lehetséges,  vagy otthonról proxyn keresztül ezen a címen: https://openaccess.hu/node/92618/
Katalógusunkba a L’Harmattan nagyon sok könyvét dolgoztuk be az elmúlt években, s ezek a leírások egyelőre a Szaktárs URL címére utalnak, azonban ez az elérhetőség  megszűnt. Az URL-eket folyamatosan javítani fogjuk, amint a Kiadó új platformján újra elérhetővé válnak a gyűjtőkörünkbe tartozó művek.
A L’Harmattan Open Access és Archívum honlapján szabadon elérhető művek itt találhatók:
https://openaccess.hu
(Forrás: eisz_mta)

Osiris Kiadó Adatbázisa – Szaktárs
Filozófia kategóriában jelenleg 129, Teológia- és Vallástörténet kategóriában 49, Néprajz- és Antropológia kategóriában 47, Pszichológia kategóriában 97 teljes szövegű könyvet tartalmaz az egyik legigényesebb hazai könyvkiadó 20 kategóriában mintegy 1800 könyvet tartalmazó adatbázisa. A felület, keresési módszerek megegyeznek a Balassi, L’Harmattan kiadókéval, mert az Osiris is a Szakkiadók Társulásának portálján, a Szaktárs portálon keresztül teszi elérhetővé az általa kiadott műveket.
(Forrás: Szaktárs – Osiris )

TIT Gondolat Kiadó – Szaktárs
A Gondolat Kiadót 1957-ben alapították, profilja kiterjedt a természet-, a társadalomtudományok és a művészetek teljes területére. A kiadó nagy hangsúlyt fektetett a nemzetközi szakirodalom legfontosabb műveinek magyar kiadására, beleértve a nyugati szerzők, kutatók műveit is. A több mint 2800 kötetet tartalmazó adatbázis a kiadó gondozásában 1957-1995 között megjelent köteteket tartalmazza, köztük számtalan olyan alapművet, amely a mai napig meghatározó forrásnak számít a maga területén.
(Forrás: Szaktárs TIT)