MA képzés – 1. félév

Tantárgyak, irodalmak

Blackmore, S. (2004). Consciousness: An Introduction. Oxford University Press.

Lakoff, G., & Johnson, M. (1999). Philosophy in the Flesh: The Embodied Mind and its Challenge to Western Thought. Basic Books.

Houshmand, Z., Livingston, R.B., & Wallace, A.B. (Eds.). (1999). Consciousness at the Crossroads: Conversations with the Dalai Lama on Brain Science and Buddhism. Snow Lion Publications.

Varela, F.J., Rosch, E., & Thompson, E. (1999). The Embodied Mind: Cognitive Science and Human Experience. The MIT Press.

Waldron, W. S. (2002). Buddhist Steps to an Ecology of Mind: Thinking about ‘Thoughts without a Thinker’. The Eastern Buddhist, 34(1), 1-52.

Tájékoztatóban:

1. Blackmore, Susan 2003. Consciousness – An Introduction. London: Hodder & Stoughton.
2. Lakoff, G – Johnson, M. 1999: Philosophy in the Flesh. The Embodied Mind and its Challenge to Western Thought. New York, Basic Books.
3. Houshmand, Zara – Livingston, Robert B. – Wallace, Alan B. (eds.) 1999. Consciousness at the Crossroads, Conversations with the Dalai Lama on Brain Science and Buddhism. Ithaca, New York: Snow Lion.
4. Francisco J. Varela, Eleanor Rosch, Evan Thompson 1993: The Embodied Mind. Cognitive Science and Human Experience. 1993. Cambridge, Massachusetts, London, England: The MIT Press
5. Waldron, W. S. 2002: Buddhist Steps to an Ecology of Mind: Thinking about ‘Thoughts without a Thinker’ The Eastern Buddhist NEW SERIES, Vol. 34, No. 1, pp. 1-52

Ācariya Anuruddha. (2002). A Felsőbb Tan foglalata: Abhidhammatthasangaha (Poroszt T., Ford.). A Tan Kapuja Buddhista Főiskola.

Ācariya Anuruddha, & Bhikkhu Bodhi (Ed.). (2000). A Comprehensive Manual of Abhidhamma: The Abhidhammattha Sangaha. Buddhist Publication Society.

Buddhaghoṣa. (1999).  The Path of Purification: Visuddhimagga (5th ed.). Buddhist Publication Society.

Porosz T. (2000). A buddhista filozófia kialakulása és fejlődése a théraváda irányzatban. A Tan Kapuja Buddhista Főiskola.

Porosz T. (2012).  A buddhizmus lexikona: A Buddha tanítása és a théraváda irányzat szakszavai. A Tan Kapuja Buddhista Egyház.

Tájékoztatóban:

1. Anuruddhācariya 1997. A Felsőbb Tan foglalata. (ford.: Porosz Tibor). Budapest: TKBF Jegyzet.
2. Bodhi Bhikkhu 1993. A Comprehensive Manual of Abhidhamma. Sri Lanka, Kandy: Buddhist Publication Society.
3. Buddhaghosa 2010. Visuddhimagga, The Path of Purification. Colombo: BPS.
4. Porosz Tibor 2000. A buddhista filozófia kialakulása és fejlődése a théraváda irányzatban. Budapest: A Tan Kapuja Buddhista Főiskola.
5. Porosz Tibor 2018. A buddhizmus lexikona – A Buddha tanítása és a théraváda buddhizmus szakszavai. Második, javított és illusztrációkkal bővített kiadás. Budapest: A Tan Kapuja Buddhista Egyház.

Ajahn Amaro. (2019). Finding the Missing Peace: A Primer of Buddhist Meditation. Amaravati Publications.

Khammai Dhammasāmi (2014). Mikor, ha nem most? Tudatos jelenlét könnyedén. Buddhista Vipassana Társaság ; A Tan Kapuja Buddhista Egyház.

Hart, W. (Ed.). (2009). A tíznapos vipasszana-tanfolyam előadásainak összefoglalói:  S. N. Goenka előadásai nyomán.  Vipassana Magyarország Alapítvány.

Kornfield, J. (1977). Living Buddhist Masters. Unity Press.

Ajaan Lee Dhammadharo. (1990). Keeping the Breath in Mind and Lessons in Samādhi (Thānissaro Bhikkhu, Trans.; 3rd ed.).  Buddha Dharma Education Association.

Sayādaw U Pantita. (2010). Még ebben az életben: A Buddha tanítása a megvilágosodás eléréséhez. Buddhista Vipassana Alapítvány ; A Tan Kapuja Buddhista Egyház.

Ácsán Szumédhó. (2004). Így van ez : A valóság természete. Buddhapada Alapítvány.

Hart, W. (2002). Az élet művészete: Vipasszaná meditáció S. N. Goenka tanítása alapján. Ursus Libris.

Tájékoztatóban:

1. Amaro, Ajahn 2012. Finding the Missing Peace. A Primer of Buddhist Meditation. Great Gaddesden (UK): Amaravati Publications.
2. Dhammasāmi, Khammai 2014. Mikor, ha nem most? Tudatos jelenlét könnyedén. Buddhista Vipassana Társaság-A Tan Kapuja Buddhista Egyház.
3. Goenka, S. N. 2009. A tíznapos vipasszana-tanfolyam előadásainak összefoglalói. Budapest: Vipassana Magyarország Alapítvány.
4. Kornfield, Jack 1977. Living Buddhist Masters. Santa Cruz (USA): Unity Press.
5. Lee Dhammadharo, Ajahn 2000. Keeping the Breath in Mind and Lessons in Samadhi Valley Center (USA): Metta Forest Monastery.
6. Pandita, Sayādaw U 2010. Még ebben az életben. A Buddha tanítása a megvilágosodás eléréséhez. Budapest: Buddhista Vipassana Alapítvány-A Tan Kapuja Buddhista Egyház.
7. Szumédhó, Ácsán 2004. Így van ez – A valóság természete. Budapest: Buddhapada Alapítvány.
8. William Hart 2002. Az élet művészete. Vipasszaná meditáció S. N. Goenka tanítása szerint. Budapest: Ursus Libris

Körtvélyesi T. (2012). Rövid páli nyelvtan 2.0 [Kiadatlan oktatási segédanyag]. A Tan Kapuja Buddhista Főiskola.

Körtvélyesi T. (2016). Bevezetés a szanszkrit nyelvbe.  A Tan Kapuja Buddhista Főiskola.

Körtvélyesi T. (1998). Szanszkrit nyelvtan. A Tan Kapuja Buddhista Főiskola.

Collins, S. (2009). A Pali Grammar for Students (2nd ed.). Silkworm Books.

Macdonell, A. A. (1988). A Sanskrit Grammar for Students (Repr.). Motilal Banarsidass.

Tájékoztatóban:

Kötelező irodalom:
1. Körtvélyesi Tibor 2014. Rövid páli nyelvtan. (jegyzet)
2. Körtvélyesi Tibor 2016. Bevezetés a szanszkrit nyelvbe. (jegyzet)
3. Körtvélyesi Tibor 1998. Szanszkrit nyelvtan. Budapest: A Tan Kapuja Buddhista Főiskola.
Ajánlott irodalom:
1. Collins, Steven 2005. A Pali Grammar for Students. Chiang Mai: Silkworm Books.
2. Macdonell, A. A. 1927. A Sanskrit Grammar for Student. 3rd edition, reprint 1988. Delhi: Motilal Banarsidass

Rheingans, J. (Ed.). (2015). Tibetan Literary Genres, Texts, and Text Types: From Genre Classification to Transformation. Brill.

Cabezón, J. I., & Jackson, R. R. (Eds.). (1996). Tibetan Literature: Studies in Genre. Snow Lion.

Tāranātha. (1990). Tāranātha’s history of Buddhism in India. (Lama Chinpa Alaka Chattopadhyaya, Trans.; Repr.). Motilal Banarsidass.

Steinert, Ch. (n.d.). Tibetan-English Dictionary. Retrieved Sept 1, 2021, from http://dictionary.christian-steinert.de/#home

Jonang Dharma: Taranatha (n.d.).  Retrieved Sept 1, 2021, from https://jonangdharma.org/taranatha-s-45

Tájékoztatóban:

Kötelező irodalom:
1. Rheingans, Jim (ed.) 2015. Tibetan Literary Genres, Texts, and Text Types form Genre
Classification to Transformation. Leiden: Brill.
2. Cabezón, J. I. – Jackson, R. R. (ed.) 1996. Tibetan Literature. Studies in Genre. Ithaca, New York: Snow Lion.
3. Tāranātha (jo nang pa) 1970. History of Buddhism in India. (Trans. from Tibetan Lama Chinpa). Delhi: Motilal Banarsidass.
Ajánlott irodalom:
1. http://dictionary.christian-steinert.de/#home (25 szótár együttes használata interneten és okos telefonon)
2. https://jonangdharma.org/taranatha-s-45

Körtvélyesi T. (2012). Rövid páli nyelvtan 2.0 [Kiadatlan kézirat]. A Tan Kapuja Buddhista Főiskola.

Körtvélyesi T. (1998). Szanszkrit nyelvtan. A Tan Kapuja Buddhista Főiskola.

Geiger, W. (1956). Pāli Literature and Language (2nd ed.). Calcutta University Press.

Maurer, W. H. (2009). The Sanskrit Language:  An Introductory Grammar and Reader (Rev. ed.). Routledge.

Macdonell, A. A. (1927). A Sanskrit Grammar for Students (3rd ed.). Motilal Banarsidass.

Bhikkhu Pesala. (2001). The Debate of King Milinda: An abridgement of the Milinda Pañha. Buddha Dharma Education Association.

Tájékoztatóban:

Kötelező irodalom:
1. Körtvélyesi Tibor 2014. Rövid páli nyelvtan. (jegyzet)
2. Körtvélyesi Tibor 1998. Szanszkrit nyelvtan. Budapest: A Tan Kapuja Buddhista Főiskola.
3. Geiger, Wilhelm 1943. Pāli Literature and Language. (Translated by Batakrishna Ghosh) Reprint 1978. New Delhi: Munshiram Manoharlal.
4. Maurer, Walter Harding 1995. The Sanskrit Language. Richmond Surrey: Curzon Press.
Ajánlott irodalom:
1. Macdonell, A. A. 1927. A Sanskrit Grammar for Student. 3rd edition, reprint 1988. Delhi: Motilal Banarsidass Bhikkhu Pesala 2001. The Debate of King Milinda. Free distribution. [online] Buddha Dharma Education Association. URL: http://www.buddhanet.net/pdf_file/milinda.pdf [letöltve: 2019. április 14.]

Lodoe Lobsang Sonam. (1998). Abhidharma (Végh J., Ford.; Kiadatlan kézirat). A Tan Kapuja Buddhista Főiskola.

Szegedi M., & Végh J. (1999). Az Abhidharma-filozófia [Kiadatlan kézirat]. A Tan Kapuja Buddhista Főiskola.

Lhündrup Szöpa (1995). Tibeti buddhizmus első kézből (Agócs T., & Szegedi M., Ford.) Tibet Társaság.

Jamgön Kongtrul Lodrö Tayé. (2003). Myriad Worlds: Buddhist cosmology in Abhidharma, Kalacakra, and Dzog-chen. Snow Lion.

Lotsawa Kaba Paltseg. (1992). A Manual of Key Buddhist Terms: Categorization of Buddhist terminology with commentary (T. K. Rikey, & A. Ruskin, Trans.). Library of Tibetan Works and Archives.

Tájékoztatóban:

Kötelező irodalom:
1. doe Lobsang Sonam 1998. Abhidharma. (magyar fordítás: Végh József). Budapest: TKBF jegyzet.
2. Szegedi Mónika – Végh József 1999. Az Abhidharma-filozófia. Budapest: TKBF jegyzet.
3. Szöpa, Lhundup 1995. Tibeti buddhizmus első kézből (magyar fordítás: Agócs Tamás – Szegedi Mónika). Budapest: Tibet Társaság.
Ajánlott irodalom:
1. Jamgön Kongtrul Lodrö Tayé 1995. Myriad Worlds. Buddhist Cosmology in Abhidharma, Kalacakra, and Dzog-chen. (Transl. and ed. by the International Translation Committee founded by the V. V. Kalu Rinpoché). Ithaca, New York: Snow Lion Publications.
2. Kaba Paltseg, Lotsawa (lo tsa ba ka ba dpal brtsegs) 1992. A Manual of Key Buddhist Terms. (Transl. by Thupten K. Rikey and Andrew Ruskin). Dharamsala: LTWA

Körtvélyesi T. (2021). Buddhista szentirat-ismeret 1: Páli egzegézis [Kiadatlan kézirat]. A Tan Kapuja Buddhista Főiskola.

Körtvélyesi T. (2020). Rövid páli nyelvtan 2.0 [Kiadatlan kézirat]. A Tan Kapuja Buddhista Főiskola.

Collins, S.( 2009). A Pali Grammar for Students (2nd ed.). Silkworm Books.

Bhikkhu Pesala. (2001). The Debate of King Milinda: An abridgement of the Milinda Pañha. Buddha Dharma Education Association.

Warder, A. K. (2005). Introduction to Pali (3rd. ed.). The Pali Text Society.

Tájékoztatóban:

Kötelező irodalom:
1. Körtvélyesi Tibor 2019. Jegyzetek az Egzegézis c. tantárgyhoz. (jegyzet)
2. Körtvélyesi Tibor 2014. Rövid páli nyelvtan. (jegyzet)
3. Bhikkhu Pesala 2001. The Debate of King Milinda. Free distribution. [online] Buddha Dharma Education Association. URL: http://www.buddhanet.net/pdf_file/milinda.pdf [letöltve: 2019. április 14.].
Ajánlott irodalom:
1. Collins, Steven 2005. A Pali Grammar for Students. Chiang Mai: Silkworm Books.
2. Warder, A. K. 1984. Introduction to Pali. London: The Pali Text Society, 1984.

he Connected Discourses of the Buddha: A new translation of the Saṃyutta Nikāya (Bhikkhu Bodhi, Trans.). (2000). Wisdom Publications.

Saṁyutta Nikāya: An Anthology (Part I.; J.D. Ireland, Trans.). (2008). Buddhist Publication Society. https://www.bps.lk/library-search-select.php?id=wh107

Saṁyutta Nikāya: An Anthology (Part II.; Ñānananda Bhikkhu, Trans.). (2008).  Buddhist Publication Society. https://www.bps.lk/library-search-select.php?id=wh183

Saṁyutta Nikāya: An Anthology (Part III.;  M.O’C. Walshe, Trans.). (2010). Buddhist Publication Society. https://www.bps.lk/library-search-select.php?id=wh318

Nanaponika Thera.  Access to Insight: Reading in Theravada Buddhism (n.d.).  https://www.accesstoinsight.org/lib/authors/nyanaponika/index.html

Thanissaro Bhikkhu. Access to Insight: Reading in Theravada Buddhism (n.d.). https://www.accesstoinsight.org/lib/authors/thanissaro/index.html

Ñānamoli Bhikkhu. Access to Insight: Reading in Theravada Buddhism (n.d.). https://www.accesstoinsight.org/lib/authors/nanamoli/index.html

Piyadassi Thera.  Access to Insight: Reading in Theravada Buddhism (n.d.). https://www.accesstoinsight.org/lib/authors/piyadassi/index.html

Andrew Olendzki. Access to Insight: Reading in Theravada Buddhism (n.d.). https://www.accesstoinsight.org/lib/authors/index.html#o

Maurice Walshe. Access to Insight: Reading in Theravada Buddhism (n.d.) https://www.accesstoinsight.org/lib/authors/walshe/index.html

Tájékoztatóban:

1. Bodhi, Bhikkhu (ford.) 2000. The Connected Discourses of the Buddha. Boston (USA): Wisdom Publications.
2. Ireland, J. D. 2008. Saṁyutta Nikāya, An Anthology, Part I. Kandy (Sri Lanka): BPS Online Edition. The Wheel Publication No. 107.
3. Ñānananda, Bhikkhu 2008. Saṁyutta Nikāya, An Anthology, Part II. Kandy (Sri Lanka): BPS Online Edition. The Wheel Publication
4. Walshe, M. O’C. 2010. Saṁyutta Nikāya, An Anthology, Part III. Kandy (Sri Lanka): BPS Online Edition. The Wheel Publication
5. Nyanaponika Thera, Thanissaro Bhikkhu, Ñānamoli Bhikkhu, Piyadassi Thera, Andrew Olendzki és Maurice Walshe fordításai: www.accesstoinsight.org

Blackmore, S. (2004). Consciousness: An Introduction. Oxford University Press.

Lakoff, G., & Johnson, M. (1999). Philosophy in the Flesh: The Embodied Mind and its Challenge to Western Thought. Basic Books.

Houshmand, Z., Livingston, R. B. & Wallace, A.B. (Eds.). (1999). Consciousness at the Crossroads: Conversations with the Dalai Lama on Brain Science and Buddhism. Snow Lion.

Flanagan, O. (2011). The Boddhisattva’s Brain: Buddhism naturalized. The MIT Press.

Varela, F.J., Rosch, E. & Thompson, E. (1999). The Embodied Mind: Cognitive Science and Human Experience. The MIT Press.

Tájékoztatóban:

Kötelező irodalom:
1. Blackmore, Susan 2003. Consciousness – An Introduction. London: Hodder & Stoughton.
2. Lakoff, G – Johnson, M. 1999: Philosophy in the Flesh. The Embodied Mind and its Challenge to Western Thought. New York, Basic Books.
Ajánlott irodalom:
1. Houshmand, Zara – Livingston, Robert B. – Wallace, Alan B. (eds.) 1999. Consciousness at the Crossroads, Conversations with the Dalai Lama on Brain Science and Buddhism. Ithaca, New York: Snow Lion.
2. Flanagan, Owen: The Boddhisattva’s Brain. Buddhism naturalized. 2011. Cambridge, Massachusetts, London, England: The MIT Press.
3. Francisco J. Varela, Eleanor Rosch, Evan Thompson: The Embodied Mind. Cognitive Science and Human Experience. 1993. Cambridge, Massachusetts, London, England: The MIT Press

Eco, U. (1996). Hogyan írjunk szakdolgozatot? Kairosz Kiadó.

Majoros P. (2011). Tanácsok, tippek, trükkök nem csak szakdolgozatíróknak avagy a kutatásmódszertan alapjai. Perfekt Kiadó.

Havasréti J. (2006). Tudományos írásmű. Bölcsész Konzorcium.

Tájékoztatóban:

1. Eco, Umberto 1991. Hogyan írjunk szakdolgozatot? Budapest: Gondolat.
2. Dr. Majoros Pál 2011. Tanácsok, tippek, trükkök nem csak szakdolgozatíróknak avagy a kutatásmódszertan alapjai. Budapest: Prospektkop Nyomda.
3. Havasréti József 2006. Tudományos írásmű. Budapest – Pécs: HEFOP Bölcsész Konzorcium.