MA képzés – 4. félév

Tantárgyak, irodalmak

Siderits, M., & Katsura, S. (2013). Nāgārjuna’s Middle Way: Mūlamadhyamakakārikā. Wisdom Publications.

Nāgārjuna. (1995). The Fundamental Wisdom of the Middle Way: Nāgārjuna’s Mūlamadhyamakakārikā (J. L. Garfield, Trans.). Oxford University Press.

Vasubandhu. (1988-1990). Abhidharmakośabhāṣyam (Vols. 1-4). Asian Humanities Press.

Dignāga. (1968). Dignāga, On Perception: Being the Pratyakṣapariccheda of Dignāga’s Pramāṇasamuccaya from the Sanskrit fragments and the Tibetan versions (M. Hattori, Trans.). Harvard University Press.

Duckworth, D., Eckel, M.D., Garfield, J.L., Powers, J., Yeshes, Th., & Thakchöe, S. (2016). Dignāga’s Investigation of the PerceptA Philosophical Legacy in India and Tibet. Oxford University Press.

Tájékoztatóban:

1. Katsura, Shōryu – Siderits, Mark (tr.) 2013. Nāgārjuna’s Middle Way: Mūlamadhyamakakārikā (Classics of Indian Buddhism). Somerwille, MA: Wisdom Publications.
2. K Garfield, Jay L. (tr.) 1995. The Fundamental Wisdom of the Middle Way. Oxford: Oxford University Press;
3. Pruden, Leo M. (tr. Eng.) – La Vallee Poussin, Louis de (tr. French). Abhidharmakośabhāṣyam of Vasubandhu. Vol. I–IV. Berkeley, CA: Asian Humanities Press;
4. Hattori, Masaaki 1968. Dignāga, On Perception, being the Pratyakṣapariccheda of Dignāga’s Pramāṇasamuccaya from the Sanskrit fragments and the Tibetan versions, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press;
5. Duckworth, Douglas – Eckel, Malcolm David – Garfield, Jay L. – Powers, John – Yeshes Thabkhas – Thakchoe, Sonam 2016. Dignāga’s Investigation of the Percept: A Philosophical Legacy in India and Tibet, Oxford: Oxford University Press;

Fehér J. (1997). Nágárdzsuna: A mahájána buddhizmus mestere. Farkas Lőrinc Imre Könyvkiadó.

Fehér J. (2005). Neyārtha és nītārtha tanítások a madhyamaka hagyomány alapján. In Birtalan Á., & Rákos A. (Szerk.). Bolor-un Gerel: The Crystal-splendour (pp. 273-293). ELTE Department of Inner Asian Studies.

Fehér J. (2002). Ki az igazi mādhyamika? (lCang-skya Rol-pa’i rdo-rje definíciója). Keletkutatás, 1996/ősz – 2002/tavasz, 35-54.

Fehér J. (1994). A buddhista középút filozófiája. Buddhapálita: Múlamadhjamakavritti. In Fehér J. (Szerk.). Tibeti buddhista filozófia (pp. 7-58). Balassi Kiadó.

Tsong-ka-pa. (1980). Compassion in Tibetan Buddhism: with Kensur Lekden’s Meditations of a Tantric Abbot (J. Hopkins, Trans.). Rider.

Tájékoztatóban:

Kötelező irodalom:
1. Fehér Judit 1997. Nágárdzsuna, a mahájána buddhizmus mestere, Budapest: Farkas Lőrinc Imre Kiadó (1. kiadás), 2001. (2. kiadás)
2. Fehér Judit 2005. Neyārtha és nītārtha tanítások a madhyamaka hagyomány alapján. lCang-skya Rol-pa’i rdo-rje értelmezése. In: Birtalan Ágnes – Rákos Attila (eds): Bolor-un Gerel. The Crystal-splendour. Essays Presented in Honour of Professor Kara György’s 70th Birthday. Vol. I-II. Budapest, ELTE Department of Inner Asian Studies, Vol. I. pp. 273-293. Kötelező csak a bevezető: pp. 279-282!
Ajánlott irodalom:
1. Fehér Judit 2002. Ki az igazi mādhyamika? (lCang-skya Rol-pa’i rdo-rje definíciója). In: Keletkutatás, 1996/ősz –2002/tavasz, pp. 35-54.
2. Fehér Judit 1997. A buddhista középút filozófiája, Buddhapálita: Múlamadhjamakavritti. In: Fehér Judit (szerk.): Tibeti buddhista filozófia, Válogatta, fordította és kommentálta: Agócs Tamás, Fehér Judit, Hamar Imre, Horváth Z. Zoltán, Történelem és kultúra 11, Budapest, 1994 (1. kiadás), 1997 (2. kiadás), Balassi Kiadó, pp. 7 – 58.
3. Hopkins, J. 1980. Compassion in Tibetan Buddhism, London, Rider

Kalu Rinpoche. (1995). Secret Buddhism: Vajrayana Practices. ClearPoint Press.

Karma Chagmé. (2000). Naked Awareness: Practical Instructions on the Union of Mahāmudrā and Dzogchen. Snow Lion Publications.

Khetsun Sangpo Rinbochay. (1986). Tantric Practice in Nying-ma (J. Hopkins, Trans.). Snow Lion Publications.

Tenzin Wangyal Rinpocse. (2016). A gyógyulás valódi forrása. Filosz Kiadó.

Vajramālā (1996). Istenség-jóga a vadzsrajana buddhizmusban: A vadzsrajána buddhizmus alapszimbólumai. Buddhista Misszió.

Tájékoztatóban:

1. Kalu Rinpoche 2002. Secret Buddhism: Vajrayana Practices. San Fracisco: ClearPoint Press.
2. Karma Chagmé 2000: Naked Awareness. Practical Instructions on the Union of Mahamudra and Dzogchen. Ithaca: Snow Lion Publications.
3. Khetsun Sangpo Rinbochay 1982: Tantric Practice in Nying-ma. New York: Snow Lion Publications.
4. Tenzin Wangyal Rinpocse 2016. A gyógyulás valódi forrása. Budapest: Filosz.
5. Vajramala 1996: Istenség-jóga a vadzsrajana buddhizmusban. Budapest: Buddhista Misszió.

Körtvélyesi T. (1998). Szanszkrit nyelvtan. A Tan Kapuja Buddhista Főiskola.

Maurer, W. H. (2019). The Sanskrit Language: An introductory Grammar and Language (Rev. ed.). Routledge

Edgerton, F. (1985). Buddhist Hybrid Sanskrit Grammar and Dictionary (Repr.; Vol. I-II). Motilal Banarsidass.

Eco, U. (1996). Hogyan írjunk szakdolgozatot? Kairosz Kiadó.

Aśvaghoṣa’s Gold (M. Cross, Trans.). (2015). Retrieved Oct 10, 2017, from http://mike-cross.buddhasasana.net/index.htm

Tájékoztatóban:

Kötelező irodalom:
1. Körtvélyesi Tibor 1998. Szanszkrit nyelvtan. Budapest: A Tan Kapuja Buddhista Főiskola.
2. Maurer, Walter Harding 1995. The Sanskrit Language. Richmond Surrey: Curzon Press.
3. Edgerton, Franklin 1953. Buddhist Hybrid Sanskrit Grammar and Dictionary. Vol. I-II. Reprinted 1993. Delhi: Motilal Banarsidass.
4. Eco, Umberto 1991. Hogyan írjunk szakdolgozatot? Budapest: Gondolat.
Ajánlott irodalom:
1. Cross, Mike 2015. Aśvaghoṣa’s Gold. Prepared in digital format for free distribution by Ānandajoti Bhikkhu. [online] Abandoning Ideas. Translations from the Sanskrit of Aśvaghoṣa. URL: http://mike-cross.buddhasasana.net/index.htm [letöltve: 2017. október 10.]

Rheingans, J. (Ed.). (2015). Tibetan Literary Genres, Texts, and Text Types: From Genre Classification to Transformation. Brill.

Cabezón, J. I., & Jackson, R. R. (Eds.). (1996). Tibetan Literature: Studies in Genre. Snow Lion.

Snellgrove, D.L. (1959). The Hevajra Tantra: A critical study. Oxford University Press.

Steinert, Ch. (n.d.). Tibetan-English Dictionary. Retrieved Sept 1, 2021, from http://dictionary.christian-steinert.de/#home

Tájékoztatóban:

Kötelező irodalom:
1. Rheingans, Jim (ed.) 2015. Tibetan Literary Genres, Texts, and Text Types form Genre Classification to Transformation. Leiden: Brill.
2. Cabezón, J. I. – Jackson, R. R. (ed.) 1996. Tibetan Literature. Studies in Genre. Ithaca, New York: Snow Lion.
3. Snellgrove, D. L. 1964. The Hevajra Tantra. A critical study. I-II. London: Oxford University Press.
Ajánlott irodalom:
1. http://dictionary.christian-steinert.de/#home (25 szótár együttes használata interneten és okos telefonon)
2. Az internet adatbázisának célzott, angol nyelvű szócikkei, rövidebb tanulmányai

Edgerton, F. (1985). Buddhist Hybrid Sanskrit Grammar and Dictionary (Repr.; Vol. I-II). Motilal Banarsidass.

The Middle Length Discourses of the Buddha: A new translation of the Majjhima Nikāya (Bhikkhu Ñāṇamoli, & Bhikkhu Bodhi, Trans.; 4th. ed.). (2009). Wisdom Publications.

The Dharmafarers: Suttas with commentaries (Piya Tan, Trans.). (2019.) https://www.themindingcentre.org/dharmafarer/

Vinayapitaka (n.d.). SuttaCentral: Early buddhist texts, translations, and parallels. https://suttacentral.net/pitaka/vinaya

Nariman, G. K. (1920). Literary History of Sanskrit Buddhism. D.B. Taraporevala Sons.

Tájékoztatóban:

Kötelező irodalom:
1. Edgerton, Franklin 1953. Buddhist Hybrid Sanskrit Grammar and Dictionary. Vol. I-II. Reprinted 1993. Delhi: Motilal Banarsidass.
2. Bhikkhu Ñāṇamoli – Bhikkhu Bodhi 1995. The Middle Lenght Discourses of the Buddha. Boston: Wisdom Publication.
3. Piya Tan (tr.) 2018. The Dharmafarers. Suttas with commentaries (Early Buddhism). [online] http://www.themindingcentre.org/dharmafarer/sutta-titles-2
4. Vinaya / Sutta 2018. [online] suttacentral.net
Ajánlott irodalom:
1. Nariman, J. K. 1919. Literary History of Sanskrit Buddhism. Reprint 1992. Delhi: Motilal Banarsidass

Agócs T. (2002). Buddhista ismeretelmélet (Jav. vált.). A Tan Kapuja Buddhista Főiskola.

Vasubandhu. (2002). Seven Works of Vasubandhu, the buddhist psychological doctor (Anacker, S., Trans.). Motilal Banarsidass.

Guenther, H.V. (1957). Philosophy and Psychology in the Abhidharma. The Pioneer Press.

Lhündrup Szöpa (1995). Tibeti buddhizmus első kézből (Agócs T., & Szegedi M., Ford.) Tibet Társaság.

Snellgrove, D.L. (1959). The Hevajra Tantra: A critical study. Oxford University Press.

Tájékoztatóban:

Kötelező irodalom:
1. Agócs Tamás 1996. Buddhista ismeretelmélet. Budapest: TKBF jegyzet.
2. Anacker, S. 1984. Seven Works of Vasubandhu. New Delhi: Motilal Baranasidass.
3. Guenther, H.V. 1974. Philosophy and Psychology in the Abhidharma. Berkeley: Shambhala.
4. Szöpa, Lhundup 1995. Tibeti buddhizmus első kézből (magyar fordítás: Agócs Tamás – Szegedi Mónika). Budapest: Tibet Társaság.
Ajánlott irodalom:
1. Snellgrove, D. L. 1964. The Hevajra Tantra. A critical study. I-II. London: Oxford University Press.

The Dharmafarers: Suttas with commentaries (Piya Tan, Trans.). (2019). https://www.themindingcentre.org/dharmafarer/

Nattier, J. (1992). The Heart Sūtra: A Chinese Apocryphal Text? The Journal of the International Association of Buddhist Studies, 15(2), 153-223.

Nariman, G. K. (1920). Literary History of Sanskrit Buddhism. D.B. Taraporevala Sons.

Norman, K. R. (1983). Pāli Literature: Including the canonical literature in Prakrit and Sanskrit of all the Hinayana schools of Buddhism. Otto Harrassowitz.

Hinüber, O. (1996). A Handbook of Pāli Literature. Walter de Gruyter

Tájékoztatóban:

Kötelező irodalom:
1. Piya Tan (tr.) 2018. The Dharmafarers. Suttas with commentaries (Early Buddhism). [online] http://www.themindingcentre.org/dharmafarer/sutta-titles-2
2. Nattier, Jan 1992. The Hearth Sūtra: A Chinese Apocryptical Text? JIABS, 15(2).
Ajánlott irodalom:
1. Nariman, J. K. 1919. Literary History of Sanskrit Buddhism. Reprint 1992. Delhi: Motilal Banarsidass.
2. Norman, K. R. 1983. Pāli Literature. Wiesbaden: Otto Harrassowitz.
3. Hinüber, Oskar 1966. A Handbook of Pali Literature. Berlin–NewYork: Walter de Gruyter.

Ronkin, N. (2005). Early Buddhist Metaphysics: The Making of a Philosophical Tradition. RoutledgeCurzon.

Siderits, M., & Katsura, S. (2013). Nāgārjuna’s Middle Way: Mūlamadhyamakakārikā. Wisdom Publications.

Garfield, J., & Priest, G. (2003). Nāgārjuna and the limits of thought. Philosophy East & West, 53(1), 1–21. https://www.jstor.org/stable/1400052

Hai-Yen, H.S. (2010). Buddhas Kleister, Buddhas Pinsel: Wiedergeburt eines Taima-Mandala [Buddha’s Brush, Buddha’s Paste: Rebirth of a Taima-Mandala].  HICA Edition.

Tájékoztatóban:

1. Ronkin, Noa, Early Buddhist Metaphysics. The making of a philosophical tradition. Routledge Curzon, New York, NY, 2005.
2. Nāgārjuna’s Middle Way: Mūlamadhyamakakārikā (Classics of Indian Buddhism) translated by Mark Siderits and Shoryu Katsura, Wisdom Publications, Boston, 2013 Logic:
3. Garfield J – Priest G., Nāgārjuna and the limits of thought, Philosophy East & West Volume 53, Number 1 January 2003, 1–21; Process philosophy
4. Hai-Yen Hua-Ströfer 2010. Buddha’s Brush, Buddha’s Paste. HICA, Germany.

Whitehead, A. N. (2001). Folyamat és valóság: Kozmológiai értekezés (Fórizs L., & Karsai G., Ford.). Typotex Kiadó.

Csikós E. & Karsai G. (Szerk.). ( 2005). Folyamat és kaland: Tanulmányok Whitehead filozófiájáról.  Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány.

Bitbol, M. (2006). The co-emergence of the knower and the known: A comparison between Madhyamaka and Kant’s epistemology. In  Nauriyal, D.K., Drummond M., S. & Lal, Y. B. (Eds.), Buddhist Thought and Applied Psychological Research (pp. 122-148). Routledge.

A Hindu Critique of Buddhist Epistemology: Kumārila on perception: The “Determination of Perception” chapter of Kumārila Bhaṭṭa’s ´Slokavārttika (J. Taber, Trans.). (2005). RoutledgeCurzon.

Arnold, D. (2011). Mīmāṁsā. In Edelglass, W., & Garfield J.L. (Eds.), The Oxford Handbook of World Philosophy (pp. 138–146). Oxford University Press.

Tájékoztatóban:

1. Whitehead, A. N. 1979 (1929). Folyamat és valóság. Ford. Fórizs László és Karsai Gábor. Budapest: Typotex;
2. Csikós Ella – Karsai Gábor (szerk.) 2005: Folyamat és Kaland. Veszprém: Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány.
3. Bitbol, Michel 2006. The co-emergence of the knower and the known. A comparison between
Madhyamaka and Kant’s epistemology. In: Nauriyal – Drummond – Lal: 122–148.
4. Taber, John 2005. A Hindu Critique of Buddhist Epistemology. Kumārila on perception. The “Determination of Perception” chapter of Kumārila Bhaṭṭa’s ´Slokavārttika Translation and Commentary. London – New York: Routledge–Curzon;
5. Arnold, Dan 2014. Mīmāṁsā. Garfield – Edelglass 2014: 138–146;

Eco, U. (1996). Hogyan írjunk szakdolgozatot? Kairosz Kiadó.

Majoros P. (2011). Tanácsok, tippek, trükkök nem csak szakdolgozatíróknak avagy a kutatásmódszertan alapjai. Perfekt Kiadó.

Havasréti J. (2006). Tudományos írásmű. Bölcsész Konzorcium.

Tájékoztatóban:

1. Eco, Umberto 1991. Hogyan írjunk szakdolgozatot? Budapest: Gondolat.
2. Dr. Majoros Pál 2011. Tanácsok, tippek, trükkök nem csak szakdolgozatíróknak avagy a kutatásmódszertan alapjai. Budapest: Prospektkop Nyomda.
3. Havasréti József 2006. Tudományos írásmű. Budapest – Pécs: HEFOP Bölcsész Konzorcium.