KATALÓGUS SÚGÓ

BEJELENTKEZÉS – Kijelentkezés

Könyvtáraim – kölcsönzések ;   Adatok ; Távhasználat  ; Kölcsönzéstörténet

A katalógus Bejelentkezés gombjára kattintva szükség van az olvasójegyén található vonalkódra és jelszóra. A vonalkód TKBFK előtaggal (vagy anélkül) és a 108-as számmal kezdődik. Alapértelmezett jelszó a születési hónap és nap, számokkal írva, négy karakteren. Pl. aki szeptember 1-én született, annak a jelszava 0901. Sikeres bejelentkezést követően Könyvtáraim,  Adatok,  Távhasználat, Kölcsönzéstörténet fülön végezhetők műveletek.

Könyvtáraim – Kölcsönzések

Itt található az Ön által kikölcsönzött művek listája, s a művekkel kapcsolatos információk: lejárati határidők, előjegyzések, tartozások, ld. részletesebben a Kölcsönzés oldalon. žHosszabbítani általában kétszer lehet A jelölőnégyzetben pipával jelölve, a kijelöltek hosszabbítása hivatkozásra vagy a mindent hosszabbít hivatkozásra kattintva. Akinek van Google fiókja, az a lejárati határidő linkre kattintva – Google Naptár alkalmazása segítségével – e-mail emlékeztetőt állíthat be magának. A kölcsönzés lejárta utáni néhány napos türelmi időt követően a rendszer nem fogadja el az online hosszabbítást! Nem hosszabbítható minden mű, a kölcsönzési idő  – típustól és műtől függően – eltérő lehet. Késedelmi díj vagy másik  olvasó előjegyzése blokkolhatja a hosszabbítást. Érdemes elolvasni a tájékoztató információkat! A kölcsönzési határidő lejárta után naponta és példányonként késedelmi díjat kell fizetni! Előjegyzés A kikeresett mű Hosszú, példányokkal részletezettségű megjelenését választva, az Előjegyzés gombra kattintva kezdeményezhető. Az előjegyzett mű beérkezése után e-mail-címén (ha nem adta meg, akkor postai címén, az Ön postaköltségére) értesítjük a mű átvehetőségéről.

Adatok

Személyes adatok áttekintésére szolgál. Az adatok aktualizált módosítását – biztonsági okokból, kérés alapján – jelenleg Szakkönyvtárunk munkatársai végzik, ld. részletesebben a Beiratkozás oldalt és az Adatkezelési Nyilatkozatot. Az alapértelmezett jelszót célszerű első belépéskor, a Jelszó megváltoztatása gomb segítségével módosítani. Az elfelejtett jelszót – kérés alapján – Szakkönyvtárunk munkatársai visszaállítják. Olvasójegyének érvényessége befolyásolja az igénybe vehető szolgáltatásokat. Pl. kölcsönözni csak az olvasójegy lejáratáig lehet, nem pedig a könyv alapértelmezett kölcsönzési határidejéig.  Digitalizálási kérés indításához is legalább 1 hónapig érvényes tagság szükséges.

Távhasználat

Kizárólag intézményünk polgárai számára lehetőséget biztosítunk, hogy a könyvtárunkban őrzött dokumentumokról digitális másolatot kérjenek. Az igényelt művekkel kapcsolatos egyéni kérések, ill a teljesítéssel kapcsolatos esetleges  információ a Távhasználat fülön 30 napig tekinthető meg. A szolgáltatás keretében csak a szerzői jog hatálya alá nem eső dokumentumok digitális másolatát tudjuk elkészíteni (lásd: 1999. évi LXXVI. törvénye). Röviden ez azt jelenti, hogy a megrendelt írás szerzőjének halálától számítva legalább 70 évnek el kell telnie ahhoz, hogy az adott művet be tudjuk szkennelni. Ez a körülmény az általunk őrzött dokumentumok nagy részét kizárja a digitális másolat igénylése szolgáltatásból!

Kölcsönzéstörténet

Korábban kikölcsönözött, visszaadott, hosszabbított művek listája. Amikor befejezte a bejelentkezési felületén végzett műveleteket, a Kijelentkezés gombra kattintva lépjen ki.

Számítógépes katalógus használata

Keresési folyamat – Egyszerű keresés – Összetett keresés – Böngészés – CCL keresés – Találatok megjelenítése – Kosárba gyűjtés – Letöltés – Keresés történet – Általános tudnivalók a keresésről –

Katalógusunk (OPAC) arról tájékoztat, hogy
  • ž  megvan-e a keresett mű a könyvtárunkban
  • ž  egy szerző mely művei találhatók meg nálunk
  • ž  adott mű mely kiadásai vannak meg az állományunkban.
Katalógusunk tartalmazza: – az állományba vett könyvek kb. 80%-ának egyszerűsített adatait, – szakdolgozatok, jegyzetek (fénymásolatok), filmek, hangoskönyvek feldolgozottsága teljeskörű; – saját kiadású folyóiratok (Keréknyomok, Zen tükör) analitikus feltárásúak, azaz minden cikk kereshető; – a folyóiratok elérhető évfolyamai, lapszámai áttekinthetők a honlapon – a publikációs különgyűjtemény kötetei tartalomjegyzék szerint is kereshetőek; – az archív fotók és felvételek feldolgozottsága teljeskörű; – nem saját kiadású folyóiratok, hagyatéki- és levéltári anyagok, valamint a japán, kínai, mongol, tibeti, szanszkrit, stb. nyelveken kiadott művek nincsenek katalogizálva. Összességében: katalógusunk nem tartalmazza a könyvtár teljes állományát, ezért ha nem talál valamit, kérje a munkatársak segítségét.

Keresési folyamat

A keresőmező(k) melletti legördülő listából válassza ki a megfelelő indexet (pl. szerző, cím). Gépelje be a keresett címet, nevet, témát. A Keres gombra kattintás után – ha a kifejezés szerepel a katalógusban – rövid leírást tartalmazó lista formájában jelennek meg a találatok. Túl sok találat esetén figyelmeztető üzenetet ír a rendszer, ekkor célszerű pontosítani a beírást. Az egyes tételek melletti Részletek linkre kattintva hosszabb, pl. megjelenési adatokat is tartalmazó leírás olvasható.

Egyszerű keresés

Egy mű kereshető az adatokat leíró tétel bármely szava vagy annak része alapján. Szerzőtől a Lelőhelyig 10 index szerint lehet keresni. Főbb indexek: ž   szerzőség: pl. szerkesztő, fordító, összeállító, közreadó, stb. ž   cím, cím szavai: pl. eredeti cím, alcím, párhuzamos cím, sorozati cím, stb. ž   tárgyszó: a mű tartalmát leíró kifejezések. ž   kiadó. Példák Szerző mezőbe a „Suzuki” vezetéknevet írva az összes Suzuki vezetéknevű szerző megtalálható, legyen az Beatrice Lane Suzuki, Daisetz Teitaro Suzuki vagy Shunryu Suzuki. žTárgyszó mezőbe „szakdolgozat” tárgyszót beírva a találati halmaz tartalmazza a Szakkönyvtárunkban megtalálható összes szakdolgozatot. Cím mezőbe írva a „buddhi%” szótöredéket, megkapunk minden olyan könyv-, folyóirat-, film-, cikk-, tanulmánycímet, amely tartalmazza ezt a karaktersorozatot. (Pl. buddhizmus, buddhist, buddhista, buddhism, stb.)

Összetett keresés

A keresőkérdések logikai operátorokkal (És, Vagy, De Nem) kombinálhatók, és szűrőfeltételekkel (nyelv, típus, kiadás éve) pontosíthatók. Példák Szerző mezőbe „Porosz Tibor”, tárgyszó mezőbe „szakdolgozat” kifejezést beírva, De Nem logikai kapcsolattal: megkapunk minden olyan könyvet, cikket, tanulmányt, amelyet Porosz Tibor írt, fordított vagy szerkesztett. A találatok között nem szerepelnek azok a szakdolgozatok, amelyeknek ő volt a konzulense vagy az opponense. Cím mezőbe „Tibet%” szót írva, tárgyszó mezőbe „buddhi%” kifejezéssel, mezők között meghagyva az alapértelmezett És logikai operátort, szűrőfeltételek közül a könyv típust és az angol nyelvet választva: megkapunk minden olyan angol nyelvű könyvet, amelynek témája a buddhizmussal kapcsolatos és a címében előfordul a Tibet kezdetű karaktersorozat.

Böngészés

A katalógusban lévő szerzők, címek, tárgyszavak, tárgykörök betűrendes listáit tartalmazza a hozzájuk tartozó találati halmazzal. A szóvégeket nem kell kiírni. Itt ismerhető meg a katalógus utaló rendszere is. Példák „Sámánizmus” tárgyszót beírva, a megjelenő listában a sámánság vagy sámánok tárgyszóra kattintva megkapjuk a művek listáját. „Dalai láma” szerzői nevet beírva a rendszer piros színnel utal a beírt névalakra, alatta pedig az un. egységesített nevet „Bstan-‘dzin rgya-mcho (Tibet : dalai láma) XIV. (1935-)” és a hozzá tartozó tételeket jeleníti meg.

CCL keresés

Gyakorlott felhasználók keresési felülete, ahol a keresés a Find paranccsal és a Boole-algebra szerinti operátorok használatával történik. A parancsnyelvi keresés használatához szükség van az indexnevek ismeretére. Példa Keressük a TKB Különgyűjteményben Tenigl-Takács László műveit.  A különgyűjtemény raktári jelzet szerinti indexneve call, a szerzők indexneve auth „Find call TKB% and auth Tenigl”

Találatok megjelenítése

A listák szerző, cím, dátum és típus (pl. könyv, cikk, hangfelvétel, stb.) szerint betűrendezhetők. A lista részletezettsége: Rövid, Cédula, Hosszú, Hosszú példányokkal, Marc és Mozaik. ž   Rövid (alapértelmezett): legfontosabb adatokat adja csak meg, pl. szerző cím, megjelenés. ž   Cédula: listába rendezetten megmutatja a főbb szerzőségi és kiadási adatokat. ž   Hosszú: minden bibliográfiai adatot megmutat. ž   Hosszú, példányokkal: az összes adaton kívül a könyvek státuszára vonatkozó információkat is közöl, pl. kölcsönözhető, elveszett. ž   Mozaik: oszlopokba rendezve a szerző- és cím szerinti adatokat listázza. ž   Marc: gépi adatformátum más könyvtáraknak. Egy-egy képernyőoldalon #oldal beállítással 12, 36, 60 vagy 120 tétel listázható.

Kosárba gyűjtés

Az adatok mellett található jelölőnégyzetre kattintva hajtható végre a Kedvencek közé, azaz a kosárba helyezés. Segítségével a keresés során a legfontosabbnak tartott művek külön halmazba gyűjthetők össze. A képernyőoldalon látható találati lista minden tételének Kedvencek közé helyezése a jelölőnégyzetek felett, a # Kedv. hivatkozásra kattintással történik. A Kedvencek gombbal tekinthető meg és szerkeszthető a kiválogatott műveket tartalmazó kosár tartalma. Egy mű eltávolítása a leírás mellett található jelölőnégyzetből a pipa kiszedésével történik, vagy a lista alján a Kedvencek kiürítése gombra kattintással. A Kedvenceket tartalmazó kosárban több keresés eredménye, választásai is összegyűjthetők. A Link a kedvencekre hivatkozás segítségével a böngésző címsorába bemásolható, könyvjelzőzhető címet kapunk.

Letöltés

Formátumok: html, RTF, RIS, XML, (ld. fentebb, a Találatok megjelenítése szerinti részletességgel, pl. rövid, hosszú). Karakterkódolást alapértelmezetten érdemes hagyni. A Böngészőben jelenjen meg opciót választva ellenőrizhető, hogy letöltés után mely adatok, milyen elrendezéssel lesznek láthatóak. A Letöltésként jelenjen meg opciót választva, Letöltés gombra kattintva fájlnév és kiterjesztés is adható.

Keresés történet

Itt található a honlapra lépés óta lefuttatott keresések listája CCL nyelvű formában, fordított időrendben (a frissebbek elől). A Módosítás gombra kattintva az eredetileg használt keresési ablakban (egyszerű, összetett vagy CCL) változtathatók a kérdéseink, kereséseink.

Általános tudnivalók a keresésről

A rendszer a kis- és nagybetűk között nem tesz különbséget, az ékezetes (rövid, hosszú) magánhangzókat megkülönbözteti. A magyar ábécében nem használt betűk (pl.: ä, ß, stb.) a különleges karakterek, ill. az unicode lista segítségével írhatók be. Névelőket, kötőszavakat nem kell beírni sem magyar, sem idegen nyelven, ezeket nem veszi figyelembe a rendszer (ún. tiltott szavak, pl. a, az, the, ein, stb.) Csonkolás: a szó elején és végén egy vagy több betű %-jellel helyettesíthető. Szó közben egy betű helyettesíthető aláhúzással, több betű a % jellel. Ázsiai kontinens szerzői nevei, címei többnyire az adott könyv címlapján feltüntetett leírással szerepelnek a katalógusban, ezért célszerű minden lehetséges átírás szerint keresni. A művek tartalmát kifejező tárgyszavak, ETO-jelzetek beírása az idők során általában elmaradt, hektikus, vagy irányelvek nélküli. Rekatalogizálást az állomány számbavétele után, 2021-ben tervezzük elkezdeni.

Kijelentkezés

Amikor befejezte a bejelentkezési felületén végzett műveleteket, a Kijelentkezés gombra kattintva lépjen ki. Ne feledje! A Könyvtár munkatársai szívesen válaszolnak a kérdéseire.
Tartalomjegyzék