Kezdőlap » E-FORRÁSOK » Adatbázisok » Próbahozzáféréssel

PRÓBAHOZZÁFÉRÉSSEL

Intézményünk hálózatában minden számítógépes munkaállomáson szabadon kutathatók az aktuálisan, rövid ideig, általában 1-2 hónapig elérhető digitális tartalmak: könyvek, tanulmányok, cikkek, e-könyvek.
A könyvtári munkaállomásokon ikonos indítással segítjük az aktuálisan elérhető adatbázisok kipróbálását, használatát.
Otthonról un. proxys belépéssel van mód a kiadók által ideiglenesen megnyitott online forrásoknak az olvasására, letöltésére. Hallgatóink számára a havonta kiküldött könyvtári Neptun tájékoztatóban rendszeresen megadjuk a szükséges hozzáférési és  belépési adatokat. E-mailben  is szívesen elküldjük a proxy-beállítás képernyőképekkel illusztrált tájékoztatóit.

2024-ben elérhető adatbázisok

2024.04.01. – 04.30. Brill’s Encyclopedia of Buddhism Online – https://referenceworks.brill.com/display/db/enbo
A Brill Encyclopedia of Buddhism (A buddhizmus enciklopédiája) nyomtatásban és online is megjelenik. Ez az első átfogó tudományos referenciamű. Hét tematikusan rendezett kötetben kínálja az olvasóknak a buddhista tanok és hagyományok kiegyensúlyozott és részletes feldolgozását: Irodalom és nyelvek (I, kiad. 2015), Életek (II, kiad. 2019), Gondolatok (III, megjelenés: 2024), Történelem: Dél-Ázsia, IV-1 (megjelenés: 2023), History: Közép- és Kelet-Ázsia, IV-2 (2023), Élet és gyakorlat, V (megjelenés: 2026), index és a fennmaradó kiadások VI (megjelenés: 2027).
Mindegyik kötet a legkiválóbb tudósok   eredeti esszéit tartalmazza, olyan esszéket, amelyek nemcsak alapvető információkat és jól ismert kérdéseket tárgyalnak, hanem olyan területekre is elmerészkednek, amelyeket a modern tudományosság még nem érintett. A buddhizmus iránt érdeklődők számára nélkülözhetetlen eszköz az online forrás, amely könnyű hozzáférést biztosít az enciklopédia egyre bővülő információhalmazához.

2024.04.01. – 04.30. Arcanum Digitális Tudománytár –  https://www.arcanum.com/hu/adt/
Magyarország legnagyobb, folyamatosan bővülő digitális periodika adatbázisa. A teljesség igényével szolgáltatja több száz hazai tudományos- és szakfolyóirat, valamint heti- és napilap minden lapszámát. Több tízmillió oldal digitalizált, folyamatosan bővülő tartalom: tudományos és szakfolyóiratok, heti- és napilapok, valamint lexikonok és tematikus könyvgyűjtemények.

2024.03.04. – 04.01. Brill’s Encyclopedia of Critical Understanding in Education – https://referenceworks.brillonline.com/browse/brills-encyclopedia-of-critical-understanding-in-education
A mintgy 2000 bejegyzést tartalmazó enciklopédia átfogó portrékat nyújt a kritikai gondolkodással és megértéssel kapcsolatos tudományágakról az oktatáskutatásban. Az olvasók ebben az adatbázisban azzal találkozhatnak, amit a különböző tudományterületek mondanak, illetve mondtak  történelmük során.  A kritikai megértés egyedülállóan fontos  egy adott tudományág történeti fejlődésének és átfogó kritikai bemutatásának középpontba állítása mellett.

2024.03.04. – 04.01. The Brill Dictionary of Religion Online https://referenceworks.brill.com/display/db/bdro
A gazdagon illusztrált és több mint 500 szócikket tartalmazó szótár a vallási elkötelezettség sokféle formáját bemutató multimédiás referenciaforrás. Szokatlan, hogy nemcsak a hivatalos intézményesített vallások különböző teológiáival és doktrinális kijelentéseivel foglalkozik, hanem ugyanolyan súlyt és figyelmet szentel a vallási jelenségek sokaságának is. Az emberek sokféle módon érzékelik és fejezik ki a vallási élményeket: a táncban, az érzékiségben, a nemek közötti kapcsolatokban és a halálon való együttérzésben. A vallások segítenek meghatározni, hogy az emberek hogyan alakítják ki és érzékelik identitásukat egy társadalmi csoport részeként. A vallások sokféle hatása a környezetben, a társadalomban és a közszférában is érzékelhető. A Brill Dictionary of Religion Online segít feltérképezni és meghatározni a különböző vallások által a kortárs társadalmakban létrehozott hálózatokat és kapcsolatokat, és modelleket nyújt ezen összetett jelenségek megértéséhez.

2024.03.01. – 05.30. Duke University Press e-gyűjtményei https://read.dukeupress.edu/
A  kiadó a bátor, progresszív humán tudományok tartalmáról és a tudományosság határainak kitörése iránti elkötelezettségéről ismert.
E-folyóiratai a világ egyik legtekintélyesebb önálló egyetemi sajtógyűjteménye, egy interdiszciplináris gyűjtemény, amely 2024-ben 57 folyóiratból áll. Vezető és feltörekvő címeket egyaránt tartalmaz, pl. Journal of Asian Strudies, A Journal of Trans and Queer Studies in Religion.
Évente mintegy 140 könyvet adnak ki a bölcsészettudományok és a társadalomtudományok legújabb  kínálatából. Archív gyűjteményükben megtalálhatók pl.  a következők: Antropológia (~700 cím), Művészet és művészettörténet (~ 250 cím),  Ázsiai tanulmányok (~400 cím), Vallástudományok (~150 cím).
Az e-dokumntumok a próbaidőszakban egyaránt olvashatók, letölthetők.

2024.02.01. – 04.30. DeGruyter & Publisher Partner eBook https://www.degruyter.com/  – keresőfelület
2024-től visszamenőlegese 1749-ig a De Gruyter All eBook Trial segítségével több mint 63 000 e-könyvhöz, nyolc impresszumhoz és 29 témakörhöz férhetünk hozzá, beleértve legújabb címeiket a humán tudományok, a természettudományok és a technológia területén. Emellett egy másik kollekció, a University Press Library and Publisher Partner Trial 2024-ig 56 sajtótermék címeit, visszamenőleges listát és több ezer kizárólag digitalizált archív címet tartalmaz több mint 70 bölcsészettudományi és társadalomtudományi témakörben.

2024.01.29 – 02.28 China Academic Journals Database (CJFD) https://oversea.cnki.net/kns?dbcode=CFLQ
A kínai és külföldi folyóiratok adatbázisában mintegy 8470 féle kínai tudományos folyóirat található, köztük több mint 1970 féle a Pekingi Egyetem alapvető folyóirata. Több mint 2620 féle, az 1915-ig visszamenőlegesen először megjelent online folyóirat, 61 millió teljes szövegű cikkel. Az idegen nyelvű tudományos folyóiratok több mint 75 000 féle címet tartalmaznak 900 kiadótól, 80 országból és régióból. Ebből az idegen nyelvű, teljes szöveggel elérhető címek száma  mintegy 127 millió. Tudományterületei között megtalálhatók a vallások, filozófia, pszichológia is.

2024.01.20 – free Brill – Art History – Chinese Iconography Thesaurus (CIT) –  https://brill.com/display/db/cit
Magában foglalja a sinológiát, a művészettörténetet és az informatikai tanulmányokat, egyúttal létrehozva az első alternatív osztályozási rendszert, amelyet kifejezetten a kínai vizuális kultúra számára terveztek, egy kiegészítő képarchívummal. Az alternatív modellek hiánya miatt a művészeti tárgyak katalogizálása sokáig az eurocentrikus osztályozások szerint történt. A CIT weboldalát a Brill építette és üzemelteti. Az adatbázis jelenleg 10 000 kifejezést tartalmaz, és rendszeresen frissítik.

2023-ban elérhető adatbázisok

2023.11.15 – 12.15. Academic Reference – https://ar.oversea.cnki.net/
A CNKI (China National Knowledge Infrastructure) – a legteljesebb kínai tudományos platform – tudományos folyóiratokat, szótárakat, mester- és doktori szakdolgozatokat, konferencia-szövegeket, a kínai gazdaság statisztikáit, valamint Kínában angol nyelven megjelent publikációkat tartalmaz.

2023.10.01. – 12.31.  Artstor – https://www.jstor.org/site/artstor/
Az Artstor mintegy 3 millió kiváló minőségű képet és médiatartalmat kínál a világ legjobb fotóarchívumaiból, múzeumokból, könyvtárakból, tudósoktól és művészektől, összességében több mint 300 gyűjteményből, köztük olyan ritka anyagokat, amelyek máshol nem állnak rendelkezésre. Az Artstor minden tartalma oktatási és kutatási célokra engedélyezett – szabadon felhasználható tantermi oktatásban és kézikönyvekben, prezentációkban, diákfeladatokban és egyéb nem kereskedelmi célú oktatási és tudományos tevékenységekben. További információ: artstor.org.

Az adatbázis eduID belépéssel otthonról is elérhető!

2023.04.03. – 05.02.  Brill’s Encyclopedia of Jainism Online – https://referenceworks.brillonline.com/browse/brill-s-encyclopedia-of-jainism-online
A dzsainista hagyományok főbb aspektusairól szóló naprakész kutatásokat tesz elérhetővé a világ legjelentősebb dzsainista tudósai által írt eredeti esszékben. Az enciklopédia tematikus, és arra törekszik, hogy kiegyensúlyozott és pártatlan képet adjon a dzsainizmusról, a történelmi és kortárs hagyományokra és intézményekre egyaránt összpontosítva. A cikkek olyan témákkal foglalkoznak, mint az emberi állapot, a panteonok, a történelmi perspektívák, a regionális kultúrák, a lemondás, a laikus társadalom, a rituálék, az áhítat, a vizuális és anyagi kultúra, az idő és a tér, az irodalom, valamint a filozófia és a logika.

2023.04.03. – 05.02.  Brill’s Encyclopedia of Hinduism Online – https://referenceworks.brillonline.com/browse/brill-s-encyclopedia-of-hinduism
A hindu hagyományok főbb aspektusaival  kapcsolatos legújabb kutatásokat mutatja be. A 438 esszé a világ legjelentősebb hinduizmus-kutatói által írt eredeti mű. Az enciklopédia kiegyensúlyozott képet nyújt a hinduizmusról, felismerve az eltérő nézőpontokat és módszereket egy olyan vallás tudományos tanulmányozásában, amelynek ősi történelmi gyökerei vannak, és amely ma is számos virágzó hagyományt őriz. A Brill’s Encyclopedia of Hinduism tartalmazza a nyomtatott kiadás összes esszéjét, rendszeresen frissül új cikkekkel, és digitális formátumban is elérhető.

2023.04.03. – 05.02.  Brill’s Encyclopedia of Sikhism Online – https://referenceworks.brillonline.com/browse/brill-s-encyclopedia-of-sikhism
Célja, hogy a szikh hagyományok minden főbb aspektusáról mélyreható kritikai tanulmányokat tegyen hozzáférhetővé a világ legjelentősebb szikh hagyományokkal foglalkozó tudósai által írt eredeti esszékben.

2023.04.01. – 05.31. Bloomsbury History: Theory and Method https://www.bloomsburyhistorytheorymethod.com/home
2022-es év egyik legjobb adatbázisa, a történetírásnak, valamint a történeti elmélet és módszerek globális megközelítésű vizsgálatának szentelt oktatási forrás. 167 exkluzív cikket tartalmaz 29 különböző országban élő szerzőtől, egy 4 kötetes nagyszabású referenciaművet a történetírás globális történetéről, valamint 71 e-könyvet.

2023.04.03. – 06.11. SciFlow https://sciflow.net/en/tkbf/start
A SciFlow egy webalapú alkalmazás tudományos íráshoz és publikáláshoz. A SciFlow-val a hallgatóknak és a kutatóknak egy kifejezetten az igényeikre szabott online szövegszerkesztőt biztosítunk. Az összes irodalomkezelő programból közvetlenül importálhatja a hivatkozásokat. A beépített helyesírás-ellenőrző segít az írásban, a SciFlow pedig gondoskodik a formázásról. Ezzel ugyanolyan egyszerűvé válik egy féléves dolgozat, szakdolgozat vagy disszertáció elkészítése, mint egy folyóiratcikk megírása, beleértve a saját folyóiratokat is. A használókat kérik, hogy látogassanak el a honlapra és hozzák létre a fiókjukat az intézményi e-mail címükkel.

2022-ben elérhető adatbázisok voltak
2022.09.12 -10.10. World Council of Churches: Dialogue with People of Living Faiths – https://primarysources.brillonline.com/browse/world-council-of-churches-dialogue-with-people-of-living-faiths

Az Egyházak Világtanácsának azon vágya, hogy párbeszédet nyisson hinduk, buddhisták, zsidók és muszlimok között, az 1971-es Dialogue with People of Living Faiths and Ideologies (DFI) programot eredményezte. Ez a program támogatja a vallásközi többoldalú és kétoldalú párbeszédet a különböző vallású partnerekkel. A gyűjtemény részletezi azokat a különféle találkozókat, amelyeken ilyen párbeszédeket szerveztek. Ide tartoznak a különböző előkészítő dokumentumok és sajtóközlemények is, amelyek leírják a Vallások Világkonferenciáját a békéért, valamint olyan dokumentumok, amelyek tájékoztatást nyújtanak a különböző többvallású konzultációkról, beleértve a keresztény-hindu párbeszédet, a keresztény-muszlim párbeszédet és a keresztény-buddhista párbeszédet.

 2022.04.01. -2022-04-30. ARTSTOR – http://library.artstor.org

A hozzáférést  meghosszabbították 2022.05.30-ig!
Az Artstor átfogó tematikájú képforrást biztosít az oktatóknak és a hallgatóknak, ezáltal egy-egy  tudományág határain túli kontextust is ad. A képek világszínvonalú kollekciókból származnak. A több mint 2,5 millió képből álló, egyre bővülő  gyűjteményben mód van  például a Smithsonian indián művészete, a Louvre  kincsei,  vagy a Hagia Sophia panorámás felvételeinek megtekintésére. Az Artstor emellett több tudományágat is támogat, beleértve az antropológiát a Harvard’s Peabody Múzeumtól, a régészetet az Erich Lessing Kulturális és Képzőművészeti Archívumtól és a modern történelmet a Magnum Photostól.
Jobb, mint a Google! Egyszerű hozzáférést nyújt megbízható forrásokból származó  képekhez, amelyek oktatási és kutatási felhasználásra jogosultak. Szabadon felhasználhatók az oktatásban, tájékoztatókban, prezentációkban,  és egyéb nem kereskedelmi célú oktatási és tudományos tevékenységekben. A Google-tól vagy más keresőmotoroktól eltérően a képek kiváló minőségű metaadatokat tartalmaznak a gyűjteménykatalógusoktól, kurátoroktól, intézményektől és maguktól a művészektől.
Intézményi hálózatban bármelyik munkaállomáson használható. Otthonról a proxybeállítások megváltoztatásával használható. Egyes szolgáltatások, pl. képek letöltése ingyenes, gyors regisztrációval lehetséges.

2022.02.28-2022.03.31. SCITE -https://scite.ai/
Új fejlesztésű adatbázis. Okos eszközökkel segíti az érdeklődőket, kutatókat a tudományos irodalom felfedezésében és értékelésében. Intelligens idézetek révén (olyan idézetek segítségével, amelyek megjelenítik az idézet kontextusát) leírják, hogy a cikk alátámasztó vagy ellentétes bizonyítékot nyújt-e?! Hallgatók olyan cikkeket kereshetnek, amelyeket érdemes elolvasni vagy idézni, ill. megnézni, hogy a szakértők vitatták vagy támogatták-e a cikk megállapításai?!

2022.02.01-02.28. FSTA –
Food Science and Technology Abstracts with Full Text = Élelmiszertudományi és táplálkozási információs adatbázis. Folyóiratokból, szabadalmakból, szabványokból származó anyagokat tartalmaz. Lefedi
az összes élelmiszer-terméket, valamint a biotechnológiát, mikrobiológiát, élelmiszerbiztonságot, adalékanyagokat, táplálkozást, csomagolást és állatgyógyászatot, valamint sok más interdiszciplináris
témát, amelyek mind az élelmiszerekkel kapcsolatosak.
A lefedettség 1969-től napjainkig terjed. Az adatbázis több mint 1,5 millió rekordot tartalmaz, évente több mint 90000 rekord hozzáadásával.

2021.11.07-2022-02-28. CNKI
Kína legnagyobb tudományos platformja a CNKI – China National Knowledge Infrastructure – teljes körű próbahozzáférést biztosít a magyar felsőoktatási intézmények könyvtárainak, az összes EISZ tagintézménynek november 1-től 2022. február 28-ig.Mi a CNKI?
A China National Knowledge Infrastructure a legteljesebb kínai tudományos platform: teljes szövegű folyóiratokat, disszertációkat, évkönyveket, referenciamunkákat, e-könyveket, enciklopédiákat,  szabadalmakat, szabványokat, tudományos és technológiai eredményeket, törvényeket és előírásokat tartalmaz. A kínai források mellett, több mint 500 millió nemzetközi tudományos tartalmat is lefed, több mint 80 ország 700 nagy kiadójától.
A CNKI-nek több mint 30 000 intézményi felhasználója van Kínában, és 1600 Kínán kívül, amely a világ 500 legjobb egyetemének 76% -át lefedi.
Az adatbázisban elérhető elektronikus információ egy része kínai nyelven érhető el, azonban a platformon található fordítóprogrammal azonnal angol nyelvre lehet fordítani a kívánt cikket.
Elérhető: https://oversea.cnki.net/index/
Milyen tudományos források érhetőek el CNKI platformjain?
Folyóiratok:
– 1915-től 8388 folyóirat, 58 millió cikk, amelyek a kínai tudományos folyóiratok 99,9% -át fedik le;
– Főbb tudományterületek: bölcsészet – és társadalomtudományok, filozófia, tudomány és technológia, mezőgazdaság, orvostudomány és egészségügy;
– Kína kutatási eredményeinek legátfogóbb gyűjteménye
Adatbázisok:
China Academic Journals Full-text Database
China Doctoral Dissertations and Master’s Theses Fulltext Database China Core Newspapers Full-text Database
China/International Proceedings of Conference Fulltext Database
China Yearbooks Full-text Database
Academic Monographic Serials Database
China Patent Full-text Database
CNKI E-Books
China Reference Works Online
China Hospital Knowledge Service Platform
Online-first Publishing on COVID-19
Traditional Chinese Medicine Knowledge Service
Platform / TCM Video Online
China Art Library
China Legal Knowledge Integrated Database

 
2021-ben elérhető adatbázisok voltak
BRILL Encyclopedia of Jews in the Islamic World Online
BRILL The Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament Online
BRILL’s Encyclopedia of Buddhism  Online
BRILL’s Index Buddhicus Online
BLOOMSBURY Philosophy Library
MIT Press
OXFORD :  Oxford Scholarship Online ; University Press Scholarship Online  ;  Oxford Handbooks Online  ; Oxford Research Encyclopedias  ; Very Short Introductions ; Grove Art Online ;  Grove Music Online  
 ATLA Religion Database with ATLASerials PLUS